EDS končí, nech žije EDS !!

Spolu s uvedením nového programu EU pre mladých ľudí Európsky zbor solidarity (EZS) do reality sa značka Európska dobrovoľnícka služba (EDS), žiaľ, stáva minulosťou. “Žiaľ” preto, lebo nielen množstvo dobrovoľníkov, ale aj veľa ľudí z prijímajúcich, vysielajúcich a koordinujúcich organizácií, ktorí značku EDS roky budovali, je s ňou silno identifikovaných a tento názov pre nich jednoducho znamená niečo špecifické a nezameniteľné.

Dobrou správou je, že zaniká iba značka EDS, pričom duch tohto programu naďalej žije, dokonca až v dvoch programoch pre mladých ľudí. Prvým z nich je už známy program Erasmus+, v rámci ktorého v menšej miere naďalej zostávajú dobrovoľnícke aktivity (spolu s mládežníckymi výmenami a mnohými inými aktivitami, najmä pre oblasť formálneho vzdelávania). Pokiaľ ide o dobrovoľnícke aktivity, medzi žiadateľov o grant z programu Erasmus+ už nemôžu patriť tzv. “programové krajiny”, teda ani krajiny EU.

Druhým je nový program Európsky zbor solidarity, ktorý preberá nosnú časť financií a aktivít predtým realizovaných ako EDS. Organizácie z členských štátov EU budú odteraz predkladať svoje žiadosti o podporu dobrovoľníckych projektov v rámci EZS. EZS však zavádza aj nové typy aktivít, ktorými sú stáže a pracovné miesta. Taktiež prináša nový model financovania a novinku, v rámci ktorej už nemusí ísť len o medzinárodné aktivity.

Mladí ľudia sa môžu zúčastniť projektov EZS vo veku 18 – 30 rokov, pričom do jeho databázy (z ktorej si mladých ľudí podľa nimi uvedených informácií budú budú vyberať akreditované prijímajúce organizácie) sa môžu registrovať už ako sedemnásťroční. V prípade, že pôjde o dobrovoľnícky typ projektu, bude okrem mladého človeka a prijímajúcej organizácie opäť partnerom aj tzv. podporná organizácia (supporting organization) ktorá bude mladému človeku naporúdzi už pred začiatkom projektu.

Naše centrum bude aktívnou podpornou (vysielajúcou) organizáciou EZS. Najbližším predkladacím termínom programu EZS, pre projekty začínajúce v roku 2019, je 16. október 2018. Viac informácií o EZS sa dozviete na stránkach Európskeho portálu pre mládež, ako aj na stránkach Iuventy. A taktiež postupne v rôznych častiach tohto webu.

Detaily a podrobnosti programov pre mládež sa niekedy menia, podobne ako ich názvy. Mnoho našich starších textov, pojednávajúcich o charaktere a skúsenostiach z Európskej dobrovoľníckej služby však zostáva platných, pretože hovoria o veľmi podobnej skúsenosti, akú môžete získať zapojením sa do dobrovoľníckeho projektu Európskeho zboru solidarity.

 

Pre koho je EDS ?

Pre koho je vlastne Európska dobrovoľnícka služba vhodná? V tisíckach organizácií, ktoré sú v EDS zapojené, existuje veľká rôznorodosť. Každý projekt je iný, podobne ako každý človek, ktorý na ňom pracuje. Skúsme však odlíšiť EDS od iných možností, ktoré sa mladým ľuďom ponúkajú.

EDS je programom neformálneho vzdelávania mladých do 30 rokov. A čo je to neformálne vzdelávanie? Continue reading

Skúsenosti z EDS v praxi

Počas dvadsiatich rokov existencie Európskej dobrovoľníckej služby využilo tento program vyše 100 000 mladých ľudí. Tu sú autentické vyjadrenia slovenských dobrovoľníčok a dobrovoľníkov o ich skúsenostich z EDS:

“Vyskúšala som si rôzne profesie, ako lektorka cudzích jazykov, učiteľka tanca, organizátorka podujatí pre miestnu komunitu. Zdokonalila som sa v portugalčine. Po návrate z EDS som sa zaradila do pracovného procesu, kde uplatňujem získané skúsenosti.” Continue reading

Päť zlých snov koordinátora EDS // Five nightmares of EVS coordinator

Vhodný výber dobrovoľníkov v súlade s pravidlami Programu, potrebami dobrovoľníkov, ale najmä s možnosťami hostiteľskej komunity, by sa nemal podceňovať. Hoci som osobne mal viac šťastia než niektorí iní koordinátori EDS, ktorí vybrali na svoj projekt aj duševne chorú osobu, alebo dobrovoľníčku vylievajúcu vriacu vodu na ďalšieho dobrovoľníka, svoj výber som aj tak niekedy ľutoval.  Continue reading

Plody našej EDS // The Fruits of Our EVS Projects

Výrok „Pomôž ostatným, pomôžeš aj sebe“ bol podtitulom týchto webových stránok, ktoré sme založili s našimi dobrovoľníkmi ešte v roku 2012. Verím, že tento výrok je hlavným posolstvom Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) ako takej, ale aj motívom našej organizácie. Po desiatich rokoch poskytovania príležitostí zahraničným dobrovoľníkom, je teraz vhodná doba pre malý súhrn toho, čo tieto projekty priniesli. Continue reading

EVS and the freetime // EDS a voľný čas

Doing an EVS is a chance to experience life away from the known of your home and to grow – with working, personal as well as interpersonal challenges. Of course, the work as a volunteer plays a big role in there, but a big part of this process also happens in the free time. Compared to my life as a student, EVS provides me with way more free time, time which I have available to create (of course within the possibilities) just the way I want to. Something I value very much about my year in here is exactly that: it gives me time to think, to be relaxed and to do things I did not find so much time before. But it is not only about doing, but also about discovering things you actually like.  Continue reading

New activities: Jeseň // Nové aktivity: Jeseň

Coming from a different part of Europe and not knowing the language of your future country, undertaking activities can sometimes be a dreadful task, especially when you are to develop them on your own. This, however, is one of the several challenges and valuable experiences that EVS offers.  Continue reading

Brief statements we would have liked to know at our arrival // Pár vecí, ktoré by sme boli rady vedeli ešte predtým, ako sme prišli na projekt

Living in a new city is always an adventure that, sometimes, could lead to a bad end. Here comes a summary of all the things that took us months to discover and that we would have preferred to know beforehand:  Continue reading