Špecifiká EDS // Specifics of EVS

Príručka do neprebádaných končín pre potenciálnych dobrovoľníkov

Tvoja EDS je zbierkou neočakávaných foriem vecí, ktoré očakávaš predtým, než začne. EDS ti môže umožniť stať sa skúsenejším a zrelším človekom. Môže ti priniesť nový náhľad na život, nových priateľov, nové plány a nové príležitosti.

Zdroj: leadchangegroup.com

Zdroj: leadchangegroup.com

Aby to všetko bolo možné, môže byť naozaj dôležité pre teba, ako aj pre ostatných partnerov projektu EDS (najmä pre prijímajúcu organizáciu, vysielajúcu organizáciu a ďalších dobrovoľníkov) aby si rozumel(a) pojmu EDS, aktívne komunikoval(a) a získal(a)* realistickú predstavu o projekte, o ktorý sa uchádzaš. Môžeš tým predísť niektorým obvyklým nedorozumeniam alebo nerealistickým očakávaniam.

* Pre zjednodušenie v ďalšom texte používame mužský rod pre označenie dobrovoľníkov aj dobrovoľníčok.

Na dokonalú skúsenosť z EDS nemusíš byť dokonalý. Počas EDS budeš vystavený množstvu nových situácií a vplyvov, ktoré môžu byť pre teba stimulujúce, ale aj náročné. Je to tak preto, lebo EDS sa líši od „štandardných“ podmienok, na ktoré si zvyknutý. Možno vieš, že EDS nie je taká ako tvoj „domáci“ život, odlišuje sa však aj od štúdia, aj od pracovného života alebo miestneho dobrovoľníctva.

Na samom začiatku by si mal samozrejme začať tým, že sa dôkladne oboznámiš so základmi, teda s tým, čo EDS je a čo nie je. Ďalším krokom môže byť oslovenie tých dobrovoľníckych príležitostí (projektov), ktoré ťa naozaj lákajú.

Takže, čo sú vlastne tie hlavné rozdiely medzi EDS a tým, na čo si zvyknutý? Môže to byť pre každého iné, poďme sa však zamerať aspoň na niekoľko najčastejších odlišností.

Dobrým príkladom na začiatok je rozdiel v podnebí. Mnoho kandidátov na dobrovoľníkov, keď odpovedajú na zverejnené voľné miesta v EDS, si neuvedomuje aký významný môže tento aspekt byť na dlhodobom projekte. V praxi to však patrí medzi najnáročnejšie aspekty EDS, jednoducho preto, lebo môže byť náročné zvyknúť si na veľký rozdiel. Obzvlášť ak projekt, o ktorý sa zaujímaš, je na vzdialenom mieste. Dĺžka denného svetla, proporcie ročných období, bežné teploty a pomer slnečných a daždivých dní tam môžu byť aj veľmi odlišné od toho, čo považuješ za samozrejmé. Taktiež môže byť ľahké nepochopiť všeobecné odporúčania ohľadom toho „čo si zbaliť“, pretože môžeš mať napríklad úplne inú predstavu o tom, čo znamená „teplé oblečenie“, než má človek, ktorý ti túto informáciu dal.

Foto: stgeorges.co.uk

Foto: stgeorges.co.uk

Ďalšiu veľkú skupinu odlišností môžeme označiť ako kultúrne odlišnosti, čo však zahŕňa aj mentalitu a emocionalitu. Ty, rovnako ako tvoja hostiteľská organizácia (a možní spolu-dobrovoľníci) si budete musieť opakovane uvedomiť, že niektoré vaše prirodzené očakávania od ostatných môžu byť neočakávané, zvláštne alebo aj neprijateľné, kvôli odlišnému kultúrnemu pôvodu. Môže sa to týkať špecifickej mentality, ale aj miestnych zvykov, kuchyne alebo módy. Všetky tieto aspekty môžu každému zo zúčastnených priniesť množstvo zábavných, obohacujúcich, ale aj nepríjemných momentov, zatiaľ čo ich intenzita môže byť ovplyvnená dĺžkou a fázou projektu. Často je potrebné opatrne a starostlivo prediskutovať a vysvetliť aj tie najzákladnejšie veci. Preto je dobré, ak sa na to pripravíš najlepšie ako môžeš a zároveň sa pokúsiš zostať otvoreným pre „neočakávané výzvy“.

Ďalší príklad je ďalším kľúčovým momentom v EDS: jazyk. Predovšetkým si uvedom, že na projekte EDS možno vôbec nebudeš môcť komunikovať vo svojej rodnej reči. (Na precvičovanie svojho materinského jazyka a udržiavanie kontaktu s rodinou môžeš byť odkázaný len na internet a telefón.) Hoci učenie sa miestneho jazyka je vždy integrálnou súčasťou EDS, úroveň ktorú dobrovoľníci EDS počas svojho projektu dosiahnu, je len veľmi zriedka porovnateľná s miestnymi. To môže prinášať (obzvlášť dobrovoľníkom) zábavné situácie, ale niektorým aj silný pocit samoty a izolácie, nedorozumenia a frustráciu, kým sa dostatočne neintegrujú do miestnej komunity.

2-ohiomsc.org

Obr.: ohiomsc.org

Aby si mohol diskutovať o väčšine tém (obzvlášť počas prvých mesiacov), budeš obvykle naozaj musieť používať tretí jazyk. A to opäť prináša obrovský priestor pre zábavu, ale aj možné starosti. (Predstav si, ku koľkým nedorozumeniam dochádza aj medzi krajanmi, ktorých neoddeľuje jazyková bariéra.) Grantová schéma EDS chce, aby projektoví partneri vyberali dobrovoľníkov bez ohľadu na ich jazykové schopnosti. Tu je však niekoľko otázok pre teba: Odvážiš sa cestovať na projekt, na ktorom nebudete hovoriť spoločným jazykom? Alebo radšej pohľadáš iný projekt, či sa už konečne “vrhneš” na prácu na svojom jazykovom vybavení? Bude v prijímajúcej organizácii niekto, kto bude v kontakte s dobrovoľníkmi a bude s nimi komunikovať? Čo ak daná osoba ochorie, alebo opustí organizáciu? Bude tvoja hostiteľská organizácia schopná poskytnúť dobrovoľníkom postačujúci jazykový kurz počas (a možno aj pred) projektom EDS?

Zdá sa, že všetky doteraz preberané odlišnosti, prinášajú viac problémov než výhod. V skutočnosti sú tieto aspekty často naozaj náročné, najmä ak ich ty alebo iní projektoví partneri podceníte. Na druhej strane ti táto skutočná medzinárodná skúsenosť môže napomôcť k rozvoju vysoko hodnotených kvalít, akými sú empatia, intuícia, flexibilita, schopnosť odhadu, improvizácia, rešpekt k odlišnostiam a tolerancia. Všetci zúčastnení môžu taktiež získať ďalšiu „konkurenčnú výhodu“ na trhu práce, práve vďaka jazyku (alebo aj „kultúre“) ktoré sa vďaka EDS naučili .

A to nás privádza k ďalšiemu špecifickému aspektu EDS, ktorý môžeme pomenovať pracovné podmienky. EDS ako taká je programom neformálneho vzdelávania mladých ľudí. A funguje na grantovej báze. To môže niekedy prinášať prekážky pre kontinuitu a udržateľnosť aktivít a plánov prijímajúcej organizácie. Inými slovami, hostiteľské organizácie sa vo svojich plánoch zväčša nemôžu naplno spoliehať na schválenie grantov a okamžitú pomoc od dobrovoľníkov. Áno, dobrovoľníci EDS môžu a mali by prijímajúcej organizácii (a jej okolitej komunite) prinášať pridanú hodnotu a zároveň pritom získavať skúsenosti a zručnosti. Nemali by však (a obvykle ani nemôžu) nahrádzať zamestnancov. Pre svoju integráciu do miestnej komunity dobrovoľníci EDS obvykle potrebujú množstvo rôznych foriem podpory a pozornosti. A to nielen preto, že deň má 24 hodín, zatiaľ čo pracovný deň dobrovoľníka cca 7 hodín.

Obr.: northboundsales.com

Obr.: northboundsales.com

Si zvyknutý organizovať priority svojho (voľného) času? Vieš, čo by si chcel vyskúšať alebo zažiť, keby si na to mal čas? (Počas EDS môžeš mať viac voľného času než kedykoľvek, pokiaľ nie si nezamestnaný.) Vedel by si to skúsiť aj s pomerne skromným rozpočtom? Si schopný plánovať si svoje súkromné aktivity a aktívne sa snažiť o naplnenie svojich plánov? Ak nie si zvyknutý robiť to doma, v zahraničí to môže byť naozaj náročné …

EDS je dobrá pre ľudí, ktorí sú na ňu pripravení. Niektorí dobrovoľníci sa však pokúšajú „použiť“ EDS na útek pred psychologickými, vzťahovými či interpersonálnymi problémami, ktoré majú doma. EDS tieto problémy typicky prinesie späť a ešte ich aj zosilní. A títo dobrovoľníci môžu potom byť ešte viac zmätení, kvôli „cudzím“ podmienkam na projekte v zahraničí.

Byť pripravený na EDS znamená, že si pripravený dočasne zabudnúť to, čo si sa už naučil a „začať sa učiť odznova“ vďaka prijímaniu nepoznaného. Hoci tvoje vedomosti môžu byť užitočné a prospešné, dôležitejšia je tvoja skutočná motivácia a charakterové vlastnosti.

Obr.: kiddikraft.com

Obr.: kiddikraft.com

Keďže dobrovoľníci EDS nesmú nahrádzať zamestnancov, tvoja budúca prijímajúca organizácia prakticky nemôže mať pripravené naozaj dôležité úlohy, ktoré čakajú len na teba. Preto aspekt „náročnosti“ obvykle netkvie v priveľkom množstve príliš náročných aktivít pre dobrovoľníkov. Tvoja EDS bude typicky skôr o tvojej postupnej integrácii do aktivít, rovnako ako o rozvoji aktivít prispôsobených tvojim potrebám, podľa toho ako budú zodpovedať potrebám miestnej komunity a možnostiam spolupráce. Preto tvoj pozitívny prístup, vytrvalosť a iniciatíva budú veľmi dôležité pre tvoju celkovú skúsenosť z EDS v rámci, ale aj mimo tvojho pracovného času.

Keďže každá minca obvykle má dve strany, poďme sa pozrieť na niektoré „meny a výmenné kurzy“ vo vzťahu k projektom EDS.

Príklady pekných a náročných aspektov možných projektov EDS 

Pekné a náročné v EDS-príklady

 

Môže byť potrebné, aby si sa naučil a porozumel mnohým novým pojmom. Svojim vstupom do EDS budeš nielen využívať možnosti, ktoré ti tento výnimočný program poskytuje, ale budeš súhlasiť aj s osvojením si niektorých nových záväzkov. Pred začatím projektu by mala byť podpísaná trojstranná dohoda medzi prijímajúcou organizáciou, vysielajúcou organizáciou a vybraným dobrovoľníkom, s cieľom špecifikovať základné podrobnosti spolupráce, rovnako ako práva a povinnosti všetkých zapojených. Typicky bude každý z partnerov povinný rešpektovať rozpočtové pravidlá, trvanie projektu, štandardný pracovný čas dobrovoľníkov v prijímajúcej organizácii, bežné miestne pravidlá, atď.

V prípade, že budeš vybraný na EDS projekt, by si mal absolvovať aj riadnu prípravu na EDS, obvykle organizovanú Národnou agentúrou Erasmus+ v tvojej krajine, alebo tvojou Vysielajúcou organizáciou. Medzi hlavné témy, ktoré takéto príprava musí pokryť, patrí neformálne vzdelávanie, interkultúrne učenie, konflikt manažment a praktická príprava na projekt. Medzi tebou a tvojou vysielajúcou organizáciou a budúcou prijímajúcou (hostiteľskou) organizáciou bude potrebná aj ďalšia komunikácia. A taktiež bude potrebné, aby si si včas prečítal a dobre porozumel dokumentom obsiahnutým v “Informačnom balíčku EDS“, s čím ti môže pomôcť tvoja vysielajúca organizácia.

Obr.: stellafemina.over-blog.com

Obr.: stellafemina.over-blog.com

///

Specifics of EVS

A guide to unexplored territory for potential volunteers

Your EVS is a bunch of unexpected forms of things you expect before it starts. EVS can enable you to become a more experienced and more mature person. It can bring you new perspectives of life, new friends, new plans and new opportunities.

Photo: leadchangegroup.com

Photo: leadchangegroup.com

To make this all possible it may be really important for you as well as for other partners in EVS project (especially the receiving and sending organizations and co-volunteers) that you understand the concepts of EVS and that you actively communicate to gain a realistic image of the project you apply for. In this way you can prevent some usual misunderstandings or unrealistic expectations.

You don´t need to be perfect, to have a perfect EVS experience. During your EVS, you will be exposed to a lot of new situations and influences, which can be either stimulating or challenging for you. This is because EVS is different from “standard“ conditions to which you are accustomed. You may know that EVS is not like your domestic life, although it is also different from your studying and different from professional work life or local volunteering.

Of course, on the very beginning you should start by properly learning the basics, meaning what EVS is and is not, followed by finding and addressing volunteering opportunities (projects) that really attract you.

So, what are the main differences between EVS and what you are accustomed to? This can be of course different for every person, but let´s focus at least on some of the most frequent differences.

A good example to start with is climate difference. Many volunteer-candidates, when responding to published EVS-vacancies, don´t realize how big this issue can be on a long-term EVS project. However in practice it belongs to the most difficult parts of EVS, simply because it can be demanding to get used to a big difference. Especially if your desired project is in a distant location. The length of daylight, proportions of year seasons, common temperatures and proportion of sunny and rainy days can be even very different overthere than what you take for granted. As well, you can easily misunderstand some general recommendations on “what to pack“ because you might e. g. have a completely different idea of what “warm clothes“ mean than what it means for the person who passed you this information.

Foto: stgeorges.co.uk

Foto: stgeorges.co.uk

Another big group of differences can be labeled cultural difference, which includes mentality and emotionality. Both you and your hosting organization (and possible co-volunteers) will have to repeatedly realize that some of your natural expectations from the other party can be unexpected, strange, or even unacceptable due to a different cultural background. This may apply to specific mentality, but also to local habits, cuisine or fashion. All of these aspects can really bring a lot of funny, enriching, but also unpleasant moments to everyone involved, whilst their intensity can be influenced by the length and stage of the project. Many times, even very basic things have to be gently and carefully discussed and explained. Therefore it is really good if you prepare yourself as good as you can and try to stay open for “the challenge of the unexpected“.

Next example is a next crucial moment in EVS: language. Firstly, you have to realize, that on EVS project you probably will not be able to communicate in your native language. (For practising your own language and keeping contacts with family, you might have to use internet or a phone.) Although studying local language is always an integral part of EVS, the level volunteers reach during their EVS placement is very rarely comparable with locals. This can bring amusing situations, but to some people also strong sense of solitude and isolation (especially to volunteers), misunderstandings and frustration, until you become sufficiently integrated in the local community.

2-ohiomsc.orgTo be able to discus most of topics (especially during first months), you will usually really need to use a third language. And this again brings a huge potential for fun, but also for possible troubles. (Imagine how many misunderstandings happen even amongst locals with no language barrier.) EVS grant scheme wants project partners to select volunteers regardless of their language skills. But here are some questions for you: Do you dare to travel to a project where you won´t have a mutual spoken language? Or will you rather look for another project, or finally start working on your language skills? Will there be someone in the receiving organisation to interact and speak to the volunteers? What if this person falls ill, or leaves the organisation? Will your receiving organisation be able to provide sufficient language training to the volunteers during (and possibly before) the EVS project?

All of the “differences” discussed until now may seem to bring more problems than benefits. In fact, these aspects are often really demanding, especially if you (or other project partners) underestimate them. On the other hand, this real international experience can really help you develop highly valuable qualities like empathy, intuition, flexibility, estimation, improvisation, respect to differences and tolerance. As well, everyone involved may gain another „competitive edge“ for the labour market just thanks to the language (or even thanks to “the culture“) they have learned thanks to EVS.

And this brings us to the next specific aspect of EVS. Let´s call it working conditions. EVS as such is a program of nonformal education of young people. And it works on grant basis. This can sometimes bring challenges for traceability and sustainability of the receiving organisation´s activities and plans. In other words, they can rarely fully rely in their plans on grant approvements and instant help from volunteers. Yes, EVS volunteers can and shoud bring added value to receiving organisation (and surrounding community), whilst gaining new experience and skills. But they should not (and usualy even cannot) substitute standard employees. EVS volunteers usually need a lot of various forms of support and attention for their succesful integration in the local community. Not only because a day has 24 hours and a volunteer´s daily working hours 7 or so.

Obr.: northboundsales.com

Obr.: northboundsales.com

Are you used to manage your (leisure) time priorities? Do you know what you would like to try or experience when you have time? (You might have more free time on your EVS than you will ever have unless you are unepmloyed.) Are you ready to try it even with a modest budget? Are you able to plan your personal activities and actively seek the fulfilment of your plans? If you are not accustomed to do this at home, it might be really difficult abroad …

EVS is good for the people who are ready for it. Some volunteers try to “use“ EVS to escape from psychological, relationship or interpersonal problems they may have at home. But EVS will typically bring back and amplify these problems. And such volunteers may then become even more confused because of the “strange“ conditions on the project abroad.

Being ready for EVS in a way means that you are ready to temporarily forget what you have already learned and “start learning from the beginning“ through the acceptance of the unknown. Although your knowledge can be useful and beneficial, your genuine motivation and personal character features are more important here.

Obr.: kiddikraft.com

Obr.: kiddikraft.com

Since EVS volunteers cannot substitute employees, your future receiving organization literally cannot have really important tasks only waiting for you to arrive and start. So, the “difficult“ aspect usually is not in too many or too demanding tasks for volunteers. Typically, your EVS will be more about your gradual integration in activities, as well as about the development of activities tailored to your needs, where they meet needs of the local community and possibilities of cooperation. Therefore your positive aproach, endurance and self-initiative will be very important for your overall EVS experience within and ouside your working hours.

Still, each coin usually has two sides. So let´s look at some of the “currencies and exchange rates“ in relation to EVS projects.

Examples of valuable and demanding aspects of possible EVS projects 

Nice and diffifult in EVS-examples

 

It might be necessary that you learn and understand many new concepts. By entering EVS you will not only use the possibilities given to you by this unique programme, but you will also agree to take over some new responsibilities. A tri-lateral agreement should be undersigned ahead of the project between the receiving organisation, sending organisation and the selected volunteer to specify basic details of cooperation, as well as rights and duties of everyone involved. Typically, each partner involved will be obliged to respect budgetary rules, duration of project, standard working conditions for volunteers in the receiving organization, common local regulations, etc.

In case of being selected for an EVS project, you should also undergo proper preparation for EVS, usually organized by the Erasmus+ National Agency in your country, or by your Sending Organization. Non-formal education, intercultural learning, conflict management and practical preparation for the project are some of the main topics such training has to cover. Also, other communication between you and your sending and future receiving (hosting) organization will be necessary, as well as early reading and understanding documents included in “EVS Info KIT“ in which you can get help from your sending organisation.

Obr.: stellafemina.over-blog.com

Obr.: stellafemina.over-blog.com

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s