Pre koho je EDS ?

Pre koho je vlastne Európska dobrovoľnícka služba vhodná? V tisíckach organizácií, ktoré sú v EDS zapojené, existuje veľká rôznorodosť. Každý projekt je iný, podobne ako každý človek, ktorý na ňom pracuje. Skúsme však odlíšiť EDS od iných možností, ktoré sa mladým ľuďom ponúkajú.

EDS je programom neformálneho vzdelávania mladých do 30 rokov. A čo je to neformálne vzdelávanie? Aj neformálne vzdelávanie je plánované a má štruktúru a cieľ. Na rozdiel od formálnejšieho “školského” vzdelávania sa však spravidla učíme priamym zapojením sa do aktivít. A v prípade EDS je to na projekte v zahraničí. S určitými výnimkami pri tom nesedíme v školskej lavici, ale zásadným spôsobom prehlbujeme najmä svoje praktické schopnosti, ale aj jazykové vybavenie a schopnosť fungovať v rôznych medziľudských vzťahoch. A vo veľkej miere spoznávame sami seba.

Uz mam dost sedenia v lavici

EDS môže byť pre vás, ak máte (alebo chcete úprimne rozvíjať) nasledovné vlastnosti:
– ste skôr iniciatívni než pasívni
– radi sa učíte tak, že sa priamo zapojíte do aktivít
– chcete naozaj pracovať v prospech miestnej komunity na projekte
– chcete mať zaručenú bezpečnosť a poznať základné podmienky, do ktorých idete
– máte istý zmysel pre dobrodružstvo – pri dohodovaní sa na diaľku sa takmer vždy vyskytnú aj veci, ktoré nás prekvapia (v dobrom aj v zlom)
– máte schopnosť improvizácie – v cudzom prostredí sa vždy zíde
– nerobí vám problém akceptovať odlišnosť
– ste pripravení prispôsobiť sa miestnym pomerom
– viete byť trpezliví
– ste ochotní aktívne sa učiť miestny jazyk
– nehľadáte len výhody pre seba, ale máte aj čo ponúknuť
– chcete sa naučiť niečo nové a niečo pre to aj urobiť

EDS asi nie je pre vás, ak
– chcete mať vždy všetko pod kontrolou
– neviete si predstaviť zdieľať byt s ľuďmi z iných krajín a kultúr
– neradi rešpektujete akékoľvek pravidlá
– nevydržíte dlhšie na jednom mieste
– máte zásadné výhrady voči iným kultúram a životným štýlom
– máte vážne osobné problémy
– nie ste ochotní popracovať na nájdení vhodného projektu pre vás
– netúžite pracovať na sebe a učiť sa nové veci
– medzi vaše najvýraznejšie vlastnosti patrí netrpezlivosť
– nie ste zvyknutí sami si plánovať a organizovať voľný čas
– nevydržíte bez svojich priateľov, známych, či rodiny
– vašou hlavnou motiváciu je naučiť sa jazyk alebo zarobiť peniaze

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s