EDS “v kocke” (základné informácie)

Európska dobrovoľnícka služba (EDS)* je pravdepodobne najlepšie zabezpečeným druhom zahraničného dobrovoľníctva mladých ľudí. Ak máte 17 – 30 rokov, môžete stráviť 2 – 12 mesiacov  v inej krajine na projekte, ktorý si sami vyberiete. 

* Nový program EU “Európsky zbor solidarity” (EZS) postupne preberá dobrovoľnícke aktivity doteraz známe ako Európska dobrovoľnícka služba (EDS). Charakter aktivít je podobný, preto väčšina starších textov venovaných EDS zostáva v platnosti. Viac informácií o EZS sa dozviete na stránkach Európskeho portálu pre mládež, ako aj na stránkach Iuventy. A taktiež postupne v rôznych častiach tohto webu.


 

Počas EDS sa zlepšíte v jazykoch, naučíte sa veľa nového, získate množstvo kontaktov a nových pohľadov na svet. Dobrovoľníci EDS sa vďaka tejto skúsenosti stávajú zrelšími, samostatnejšími, zamestnateľnejšími…
Neveríte? Fakt je, že pre to musíte aj niečo urobiť, okrem množstva skúseností však na oplátku dostanete aj
 
  • ubytovanie na projekte                                           EAC_Youth_4c_SK
  • stravovanie na projekte
  • slušné vreckové každý mesiac
  • kvalitné poistenie
  • víza, ak sú potrebné
  • kurz jazyka hostiteľskej krajiny
  • školenie na začiatku a v strede projektu
  • oficiálny certifikát EU, potvrdzujúci vaše nadobudnuté skúsenosti

a množstvo ďalších vymožeností, vrátane pomoci vysielajúcej a hostiteľskej organizácie počas celej doby projektu. EDS je pre dobrovoľníkov bezplatná, s výnimkou možného prispenia do výšky 10% z cestovných nákladov na projekt a späť.

EDS však rozhodne nie je zamestnanie alebo stáž, ani pracovná prax, humanitárna misia, jazykový kurz či dovolenka! Je programom neformálneho (praktického) vzdelávania a je založená na európskych hodnotách, akými sú solidarita, rovnosť príležitostí, tolerancia a aktívne občianstvo.

Opisy dobrovoľníckych príležitostí EDS sú verejne dostupné v online-databáze a väčšinou sú to dlhodobejšie projekty pre plnoletých dobrovoľníkov. Existujú však aj krátkodobé projekty v dĺžke od 2 týždňov. Jednou z priorít EDS sú dobrovoľníci s nedostatkom príležitostí. Vaše nevýhody (napr. aj zlá ekonomická situácia alebo nezamestnanosť) sa teda môžu stať aj výhodami. Výber dobrovoľníkov by sa nemal robiť na základe skúseností a jazykových schopností. Dôležitejšia je motivácia dobrovoľníkov. Jazyk je však aj tu veľkou výhodou a snahu ani usilovnosť žiaden program nenahradí.

EDS je súčasťou programu EU pre vzdelávanie “Erasmus+” a organizácie zabezpečujúce EDS musia byť na tento účel akreditované. Je ich však dostatočný počet na to, aby bolo možné nájsť si projekt práve v tej oblasti, ktorá vás zaujíma!

To, čo musíte urobiť, pozostáva z vašej prípravy na projekt a ochoty 30 – 38 hodín týždenne na projekte pracovať v prospech miestnej komunity. Nakoľko však EDS je programom neformálneho vzdelávania, vaša práca nesmie nahrádzať prácu profesionála. To znamená, že nemá byť príliš náročná ani príliš monotónna. Naopak, počas projektu EDS si obvykle v spolupráci s profesionálmi vyskúšate viac druhov aktivít a často dostanete aj priestor na realizáciu vlastných nápadov. Pritom za prácu sa počas EDS považuje aj to, keď sa učíte, napr. miestny jazyk.

Ak stále neveríte, prečítajte si aj informácie na oficiálnych stránkach EU venovaných EDS. A potom sa vráťte na tento web, kde nájdete množstvo praktických informácií a rád pre záujemcov aj pre budúcich dobrovoľníkov. Ak si myslíte, že EDS by mohla byť vhodnou voľbou pre Vás či Vašich priateľov, určite neobíďte sekciu venovanú vysielaniu dobrovoľníkov.

Stručný návod ako sa dostať na EDS