EDS končí, nech žije EDS !!

Spolu s uvedením nového programu EU pre mladých ľudí Európsky zbor solidarity (EZS) do reality sa značka Európska dobrovoľnícka služba (EDS), žiaľ, stáva minulosťou. “Žiaľ” preto, lebo nielen množstvo dobrovoľníkov, ale aj veľa ľudí z prijímajúcich, vysielajúcich a koordinujúcich organizácií, ktorí značku EDS roky budovali, je s ňou silno identifikovaných a tento názov pre nich jednoducho znamená niečo špecifické a nezameniteľné.

Dobrou správou je, že zaniká iba značka EDS, pričom duch tohto programu naďalej žije, dokonca až v dvoch programoch pre mladých ľudí. Prvým z nich je už známy program Erasmus+, v rámci ktorého v menšej miere naďalej zostávajú dobrovoľnícke aktivity (spolu s mládežníckymi výmenami a mnohými inými aktivitami, najmä pre oblasť formálneho vzdelávania). Pokiaľ ide o dobrovoľnícke aktivity, medzi žiadateľov o grant z programu Erasmus+ už nemôžu patriť tzv. “programové krajiny”, teda ani krajiny EU.

Druhým je nový program Európsky zbor solidarity, ktorý preberá nosnú časť financií a aktivít predtým realizovaných ako EDS. Organizácie z členských štátov EU budú odteraz predkladať svoje žiadosti o podporu dobrovoľníckych projektov v rámci EZS. EZS však zavádza aj nové typy aktivít, ktorými sú stáže a pracovné miesta. Taktiež prináša nový model financovania a novinku, v rámci ktorej už nemusí ísť len o medzinárodné aktivity.

Mladí ľudia sa môžu zúčastniť projektov EZS vo veku 18 – 30 rokov, pričom do jeho databázy (z ktorej si mladých ľudí podľa nimi uvedených informácií budú budú vyberať akreditované prijímajúce organizácie) sa môžu registrovať už ako sedemnásťroční. V prípade, že pôjde o dobrovoľnícky typ projektu, bude okrem mladého človeka a prijímajúcej organizácie opäť partnerom aj tzv. podporná organizácia (supporting organization) ktorá bude mladému človeku naporúdzi už pred začiatkom projektu.

Naše centrum bude aktívnou podpornou (vysielajúcou) organizáciou EZS. Najbližším predkladacím termínom programu EZS, pre projekty začínajúce v roku 2019, je 16. október 2018. Viac informácií o EZS sa dozviete na stránkach Európskeho portálu pre mládež, ako aj na stránkach Iuventy. A taktiež postupne v rôznych častiach tohto webu.

Detaily a podrobnosti programov pre mládež sa niekedy menia, podobne ako ich názvy. Mnoho našich starších textov, pojednávajúcich o charaktere a skúsenostiach z Európskej dobrovoľníckej služby však zostáva platných, pretože hovoria o veľmi podobnej skúsenosti, akú môžete získať zapojením sa do dobrovoľníckeho projektu Európskeho zboru solidarity.

 

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s