Kontakt / Contact

Ak máte otázky alebo návrhy, prosím neváhajte kontaktovať nášho koordinátora EDS Ondreja Strnáda na adrese strnad@juniorbb.sk, alebo na telefóne 048/ 4153 111.

Adresa našej organizácie:

Centrum voľného času – JUNIOR
Tajovského 30
975 90  Banská Bystrica

Tel:      048/415 31 11,  048/415 26 35
Web:    www.cvcjunior.sk

Naša organizácia je aktívna v EDS od roku 2004 a v rámci aktuálneho programu “Erasmus+” sme akreditovaní ako vysielajúca, prijímajúca aj koordinujúca organizácia Európskej dobrovoľníckej služby.

///

In case you have questions or suggestions please don´t hesitate to contact our EVS coordinator Ondrej Strnád at  strnad@juniorbb.sk or at tel. +421 48  4153 111.

Our organization is active in EDS since 2004 and we are accredited within the current “Erasmus+” programme as sending, hosting and coordinating organization of European Voluntary Service.