Brief statements we would have liked to know at our arrival // Pár vecí, ktoré by sme boli rady vedeli ešte predtým, ako sme prišli na projekt

Living in a new city is always an adventure that, sometimes, could lead to a bad end. Here comes a summary of all the things that took us months to discover and that we would have preferred to know beforehand: 

 1. You’ll surely get ill. A lot. And for a long period.
 2. Fill your free time with hobbies. Sounds redundant but, believe us, it is important.
 3. Ask for the Junior Rail Card Plus at the very beginning of the year. You’ll pay 16 Euros but it’s worth it.
 4. In long distances taking a train is cheaper than taking a bus.
 5. In some bus journeys to Bratislava they DON’T make a toilet stop.
 6. There is no toilet paper in public WCs (not even in the office).
 7. On Mondays the cinema in Europa Shopping Center offers a reduced prize.
 8. There is an alternative cinema in the National Uprising Museum that shows independent movies.
 9. Don’t order wine in Cult Club.
 10. Don’t miss the Barbakan Festival at the beginning of October.
 11. Be prepared for being scared the first times you go to the activities in the Special School and Theater.
 12. Bear in mind that it will pass.
 13. Don’t get too worried about being original and creative. Most of the things you’ll think of would have already been done. And it’s ok.
 14. Go to the Language Cafe the first Thursday
 15. Go to Záhrada on a weekend and speak to EVERYONE that seems receptive.
 16. Drink Borovička or any other kind of Slovak shot that someone might offer to you.
 17. Suffer the hungover.
 18. The same day go to the Chinese restaurant that is located in Dolná Ulica.
 19. Cars don’t usually stop in front of the zebra crossings for you to pass.
 20. Really. Watch out.

Irene & Miriam.

///

Život v novom meste je dobrodružstvom, ktoré sa však nemusí vždy skončiť dobre. Zhrnuli sme rady a informácie, ktoré by sme boli rady bývali vedeli ešte pred príchodom. Trvalo nám však niekoľko mesiacov, kým sme na ne prišli:

 1. Určite ochoriete. Veľakrát. A nie a nie sa tej choroby zbaviť.
 2. Vo voľnom čase sa venujte koníčkom. Možno sa vám zdá, že to nie je dôležité, ale je. Môžete nám veriť.
 3. Na začiatku roka si vybavte kartu JUNIOR RAILPLUS. Síce stojí 16 eur, ale oplatí sa to.
 4. Na dlhšie vzdialenosti sa viac oplatí cestovať vlakom ako autobusom.
 5. Nie všetky autobusy do Bratislavy majú počas cesty prestávku.
 6. Na verejných toaletách nie je toaletný papier (dokonca ani v kanceláriách).
 7. V pondelok je v Európe zľava na lístok do kina.
 8. V Múzeu SNP je kino, kde premietajú nezávislé filmy.
 9. V Cult Clube si neobjednávajte víno.
 10. Na začiatku októbra si nenechajte ujsť Festival Barbakan.
 11. Pripravte sa na to, že keď sa po prvýkrát zúčastníte aktivít v špeciálnej škole a v Divadle z Pasáže, budete mať strach.
 12. Raz sa báť prestanete.
 13. Netrápte sa tým, že musíte byť originálni a kreatívni. Väčšina vecí, ktoré vymyslíte, tu už bola. To nevadí.
 14. Hneď v najbližší štvrtok sa zúčastnite Language Café Banská Bystrica.
 15. Cez víkend choďte do Záhrady a rozprávajte sa so všetkými, ktorí budú počúvať.
 16. Vypite borovičku alebo akékoľvek tvrdé, ktoré vám Slováci ponúknu.
 17. Pretrpte si opicu.
 18. V ten istý deň choďte do čínskej reštaurácie na Dolnej ulici.
 19. Nebýva zvykom, že vám auto pred prechodom zastane.
 20. Vážne. Dávajte si pozor.

Irene & Miriam

Preklad: Stanislava Dengová, Jana Jašková

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s