Plody našej EDS // The Fruits of Our EVS Projects

Výrok „Pomôž ostatným, pomôžeš aj sebe“ bol podtitulom týchto webových stránok, ktoré sme založili s našimi dobrovoľníkmi ešte v roku 2012. Verím, že tento výrok je hlavným posolstvom Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) ako takej, ale aj motívom našej organizácie. Po desiatich rokoch poskytovania príležitostí zahraničným dobrovoľníkom, je teraz vhodná doba pre malý súhrn toho, čo tieto projekty priniesli.

Asi ste už uhádli, že naša organizácia začala svoju skúsenosť s EDS v roku 2004. Do roku 2005 sme boli viac-menej tradičným centrom voľného času so stovkami detí a mladých ľudí, ktorí k nám denne prichádzali do rôznych krúžkov a na voľnočasové aktivity organizované našimi zamestnancami. V rámci programu EU „Mládež“ bolo relatívne ľahké začleniť dobrovoľníkov do našich denných aktivít. Po tom, ako sa CVČ muselo transformovať na zoštíhlené metodicko-organizačné centrum, štruktúra našej EDS sa zmenila taktiež. Nové okolnosti boli omnoho náročnejšie pre organizovanie EDS, čím však boli taktiež väčšou výzvou pre kreativitu.

Vďaka nášmu neustálemu úsiliu, rovnako ako aj vďaka spolupráci, ktorú sme rozvíjali s rôznymi vzdelávacími organizáciami, sme boli opakovane žiadaní o zdieľanie niektorých našich úspešných postupov a prístupov k EDS. O svoje skúsenosti sme sa radi delili na rôznych fórach a rôznou formou. Každopádne, keďže sme aktuálne prestali prijímať dobrovoľníkov EDS (aj keď zostávame aktívni vo vysielaní slovenských dobrovoľníkov do zahraničia), rozhodli sme sa ďalej zhodnocovať skúsenosti s hosťovaním dobrovoľníkov, publikovaním série článkov o súvisiacich témach. A toto je jeden z nich. Ak chcete získať hlbší pohľad, prečítajte si prosím aj môj starší článok nazvaný Čo nám dávajú zahraniční dobrovoľníci (https://evscvcjunior.wordpress.com/2013/07/10/what-international-volunteers-bring-us).

____________ 

Počas rokov sme v našej organizácii v dlhodobých projektoch hostili viac, než 20 mladých ľudí z celej Európy.  Medzi krajiny ich pôvodu patrili Arménsko, Bulharsko, Česká Republika, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Macedónsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Turecko a Veľká Británia.

Vždy sme mali skupinu pravidelných aktivít, ktoré boli pre dobrovoľníkov, ktorých sme hostili, plánované. Osobne (som koordinátorom EDS od marca roku 2009) som však vždy kládol dôraz aj na iniciatívu dobrovoľníkov a pokúšal som sa poskytnúť priestor a podporu každému z nich a umožniť im tak rozvinúť „niečo vlastné“. A tu sa chcem zamerať najmä na tieto individuálne „pod-projekty“ dobrovoníkov, keďže bol každý iný, vytvorený „na mieste“, vždy podľa aktuálnych možností, schopností a priorít konkrétnych dobrovoľníkov. Pre väčšinu z týchto osobných projektov bolo okrem našej podpory potrebné dlhodobé úsilie a systematický prístup dobrovoľníkov.

Verím, že nasledujúce príklady sú dobrou ukážkou (niektorých) možností EDS a môžu byť aj inšpiráciou pre ďalších v ich úsilí a projektoch.

Tommi and Tristan on a youth competition in our city

Tommaso a Tristan na mládežníckej súťaži v našom meste

Blog EDS
Tieto webové stránky, ktoré teraz čítate, sa stali skutočnosťou vďaka našej veľmi dobrej spolupráci s hosťujúcimi dobrovoľníkmi. Počas prvého roka najdôležitejšiu časť práce urobila Emanuela, ktorá nielen tieto stránky zriadila a vytvorila ich pôvodné nastavenie, ale sa aj starala o ich pravidelné aktualizovanie. Táto aktivita úspešne naplnila náš úmysel urobiť tento web centrálnym miestom publikovania našich plánov a aktivít s dobrovoľníkmi, ako aj budovania komunity pre naše aktivity. S prispením ďalších dobrovoľníkov sa najmä sekcie „Blog“ a „Sedem divov“ stali populárnymi a teraz obsahujú množstvo zaujímavých informácií, týkajúcich sa života na EDS. Samozrejme, ste vítaní sami tieto stránky objavovať.

Mládežnícky tábor „Stroj času“
Snom našej dobrovoľníčky Vessy bolo stať sa profesionálnou pracovníčkou s mládežou. Vessy bola veľmi aktívna osoba a okrem pravidelných aktívít, ktoré na EDS robila a niektorých sub-projektov, prišla aj s nápadom zorganizovať medzinárodný tábor pod holým nebom. Hlavnou myšlienkou tábora bolo priviesť účastníkov „naspäť do ich detstva“, kde mnohí z nás strávili množstvo času vonku hraním hier, súc nedotknutí mnohými negatívnymi fenoménmi modernej spoločnosti. Zorganizovaním tábora chcela Vessy nielen získať viac praktických skúseností z práce s mládežou, ale aj vytvoriť zbierku hier z rôznych krajín. Príprava tábora, spanie v obrovskom stane, varenie na ohni a hranie rôznych hier, bolo veľmi dobrou skúsenosťou pre nás všetkých. Napriek veľmi chladnému počasiu sme vytvorili funkčnú komunitu. Viac si môžete prečítať v blogu od Vessy na adrese https://evscvcjunior.wordpress.com/2013/09/20/youth-camp-time-machine/, kde si môžete stiahnuť aj uvedenú zbierku hier.

Školenie „Osobná podpora a tútorstvo v EDS“
V roku 2010 naše centrum organizovalo medzinárodné školenie pre podporný personál EDS, teda pre aktuálnych a budúcich koordinátorov EDS, mentorov, pracovných supervízorov a podobne. Pozvali sme dvoch výborných medzinárodných trénerov a urobili sme veľa pre získanie vysoko motivovaných účastníkov. Zaujímavé bolo, že tému školenia sme vyberali spolu s naším dobrovoľníkom Tommasom. Tommaso bol veľmi schopný a pomerne skúsený človek. Našou pôvodnou myšlienkou bolo ponúknuť mu príležitosť, ktorá pre neho bude výzvou a pritom zorganizovať prospešné podujatie na jednu z tém úzko súvisiacich s EDS. Tommaso nadšene spolupracoval na príprave a realizácii tohto školenia. Nakoniec bol do neho natoľko integrovaný, že sa na školení (po ukončení jeho EDS) stal pomocným školiteľom. Väčšina projektového plánovania a rozsiahla príprava  sa však odohrávali počas jeho EDS, čo mu umožnilo túto dôležitú skúsenosť.

Title page from "Infopack for participants"

Titulná stránka z “Infobalíčka pre účastníkov”


Projekcie s diskusiou
Stavajúc na osobných projektoch predošlých dobrovoľníkov sme počas EDS Emanuely vyvinuli kompletný formát projekcií neformálnych filmov na aktuálne témy, spolu s prizvaním hosťa-odborníka na danú tému, ktorý sa zúčastní diskusie s divákmi nasledujúcej po filme. Keďže Emanuele pripadala naša krajina podobná niektorým regiónom jej krajiny, pokiaľ ide o nedostatok tolerancie voči ľuďom s menšinovou sexuálnou orientáciou, dohodli sme sa, že sa zameriame na túto tému. Napriek obavám z neprijatia verejnosťou. Formát, ktorý sme vytvorili, obsahoval vyhľadanie vhodných filmov, komunikovanie s držiteľmi autorských práv (kvôli získaniu ich súhlasu s našou verejnou projekciou), nájdenie prekladateľov ochotných urobiť slovenské titulky pre miestne publikum, rezervovanie si termínu v miestnom kultúrnom centre, propagovanie podujatia a dohodnutie jeho termínu aj s expertným hosťom a s tlmočníčkou (pre diskusiu po filme). Vďaka vysokému nasadeniu Emanuely všetko prebehlo výborne a mali sme naozaj pekné výsledky. Oveľa viac sa môžete dočítať v tomto príspevku: https://evscvcjunior.wordpress.com/2013/07/01/parents-reborn-movie-night-and-discussion/

Príručka pre hosťujúcich dobrovoľníkov
Angelin osobný projekt bol naozaj veľmi cenný pre naše EDS projekty a dobrovoľníkov. Diskutovali sme o tom, čo by chcela robiť ako osobný projekt a rozhodla sa chopiť nedokončenej práce predošlej dobrovoľníčky, ktorá mala byť sprievodcom pre budúcich dobrovoľníkov v našom centre. Angela zostavila vyše 20 strán užitočných informácií každého druhu a vytvorila logického a prehľadného sprievodcu. Dokument obsahoval niečo z histórie a zvykov našej krajiny, odporúčania týkajúce sa počasia a toho, čo si zbaliť, pracovného prostredia a zamestnancov centra, praktických otázok miestnej a medzinárodnej dopravy, ubytovania dobrovoľníkov, rád ohľadom učenia sa  nášho jazyka, množstvo odporúčaní súvisiacich s voľným časom a nakupovaním, odporúčaných miest na navštívenie v našom meste a krajine a adresy užitočných webových stránok.

Podujatie proti AIDS
Keďže naša dobrovoľníčka Vessy prišla s bohatými skúsenosťami z dobrovoľníctva v Červenom kríži, vyznala sa v mnohých otázkach týkajúcich sa zdravia. A pretože okrem svojich pravidelných EDS aktivít chcela robiť viac, súhlasili sme, že spolu zorganizujeme vzdelávacie podujatie pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Vessy pripravila veľmi vhodnú prezentáciu o pandémii HIV, vrátane menej známych faktov o AIDS. Taktiež sa nám podarilo pozvať veľmi skúsenú infektologičku pre diskusiu s účastníkmi, ako aj mladého tlmočníka, ktorý nám pomohol prekonať jazykovú bariéru. Podujatie malo napriek nízkemu počtu účastníkov veľmi vysokú osobnú a informačnú hodnotu pre každého, kto prišiel. Taktiež napomohlo našim budúcim projekciám s diskusiou (spomenutým vyššie) tým, že sme sa naučili, čo všetko môže byť potrebné pre tento typ podujatí. O tomto podujatí proti AIDS sa môžete (vrátane cenných odkazov) dozvedieť viac tu: https://evscvcjunior.wordpress.com/2012/12/11/aids-awareness-day-after-the-event/

Otvorené jam sessions
Náš dobrovoľník Diogo prišiel na projekt s niekoľkými predsavzatiami. Jedným z nich bolo naučiť sa čo najlepšie hrať na gitare, čo mohol využiť aj pri niektorých zo svojich EDS aktivít, ale aj v neskoršom období. V súlade s touto jeho prioritou sme spolu navrhli sériu otvorených jam sessions pre hudobníkov akejkoľvek pokročilosti. Podarilo sa nám dohodnúť si pravidelný termín v miestnom hudobnom klube. Keďže som sám aj hudobníkom, pravidelne som sa na podujatí zúčastňoval a videl som Diogove pokroky. Výnimočným na tejto koncepcii bolo to, že stretnutia boli naozaj otvorené pre každého (bez ohľadu na hráčsku zručnosť) kto bol schopný „hudobne komunikovať“. Mali sme preto zaujímavých účastníkov a aj keď toto podujatie „odišlo“ spolu s Diogom, bolo v tom čase novou a prínosnou aktivitou.

Creating music regardless our own songs and instruments

Tvorenie hudby bez ohľadu na vlastné piesne a nástroje

Bezplatná prehliadka mesta pre deti a cudzincov
V období, keď sme hostili nášho dobrovoľníka Tristana, sme si uvedomili, že v našom meste neexistuje prehliadka mesta pre deti. A pretože Tristan mal naozaj rád históriu, rozhodli sme sa takúto prehliadku vytvoriť. Jeho práca zahŕňala štúdium histórie mesta, jeho pamätihodností a architektúry. Ale aj vyhľadávanie vhodných aktivít na začlenenie do prehliadky, aby bola dostatočne atraktívna pre deti. Aj keď sa táto práca ukázala byť pomerne náročná, Tristanovi sa podarilo dokončiť použiteľný formát. Tento formát bol potom ďalej rozpracovaný naším neskorším dobrovoľníkom Diogom, ktorý ho prispôsobil potrebám mladých cudzincov a sám zrealizoval prehliadku mesta ako sprievodca.

Pomáhanie starším ľuďom
Hoci podľa mojich skúseností je len málo mladých ľudí, ktorých zaujíma práca so seniormi, našu dobrovoľníčku Miriam to skutočne zaujímalo. Keďže sme v tejto oblasti nemali veľa profesionálnych skúseností, stálo nás to určitý čas a odvahu osloviť rôzne organizácie v našej komunite a dohodnúť efektívnu spoluprácu pre aktivity, ktoré sa čoskoro ukázali byť veľmi úspešnými. Miriam a jej spolu-dobrovoľníčka Irene sa opakovane stretávali so staršími ľuďmi, zatiaľ čo zároveň pomáhali profesionálnym sociálnym pracovníčkam, ktorým obvykle chýbajú dobrovoľníci pre tento typ pomoci. Aktivity, ktoré trvali pár mesiacov, zahŕňali aj úspešnú prezentáciu o situácii a spoločenskom postavení starších ľudí v krajinách dobrovoľníčok, čo zúčastneným slovenským dôchodcom poskytlo cenný referenčný uhol pohľadu.  Viac o tejto aktivite so staršími ľuďmi sa môžete dočítať v tomto príspevku: https://evscvcjunior.wordpress.com/2014/05/28/new-activities-jesen/

Dobrovoľníci cestujú za mládežou
Často sme robievali prezentácie na školách s cieľom podporiť EDS medzi mladými. Išlo o dobrú spoluprácu, aj keď sme obvykle narážali na protirečenie medzi formálnou školskou atmosférou a „duchom“ neformálneho vzdelávania, ktorého súčasťou je aj EDS. A naša dobrovoľníčka Jolanta mala dobrý nápad ako propagovať EDS v úplne neformálnej atmosfére. Navrhla vytvoriť malú skupinu dobrovoľníkov z dvoch alebo troch hostiteľských projektov, ktorí by cestovali za neformálnymi skupinami mládeže a stretali sa s nimi v ich miestnom prostredí. Napriek niektorým finančným a organizačným obmedzeniam sa tento prístup ukázal byť funkčným a mládež bola otvorenejšia v situáciách, kedy ich nemohol prekvapiť žiaden učiteľ ani riaditeľ.

Flyer for addressing youth groups

Leták pre oslovenie skupín mládeže


Literárne večery
Naša dobrovoľníčka Irene a jej Literárne večery priniesli do miestneho literárneho života skutočný rozruch. Irene sa zaoberala literatúrou vo svojom štúdiu a chcela ju urobiť aj súčasťou svojej EDS. A urobila. Napriek tomu, že niektoré aspekty jej aktivít v skutočnosti neboli v súlade s našou bežnou EDS praxou a prioritami, urobil som čo som mohol pre podporu jej iniciatív a jej sa podarilo zorganizovať niekoľko pozoruhodných „večerov“, na ktorých záujemcovia o literatúru a iné druhy umenia zdieľali svoje záľuby, sny a vízie. Viac nájdete tu: https://evscvcjunior.wordpress.com/2014/02/24/the-literary-evenings-of-banska-bystrica-2/

Animovaný film
Naša dobrovoľníčka Minna mala skúsenosť s vytvorením krátkeho animovaného filmu. A pretože, podobne ako väčšina dobrovoľníkov ktorých sme hostili, aj ona mala aktivity s deťmi a dospelými so špeciálnymi potrebami, rozhodli sme sa tieto dva svety spojiť. Následne sme požiadali našich „klientov“ aby nakreslili obrázky, ktoré zodpovedali scénam z vlastného scenáru, ktorý Minna napísala. Nahrali sme aj ich hlasy, aby sme film aj ozvučili. Potom sme veľa strihali, lepili, kreslili a urobili sme obrovské množstvo fotiek, z ktorých sme neskôr vytvorili pohyb našich postáv. Hoci sa nám nakoniec nepodarilo film dokončiť, išlo o veľmi zaujímavú a obohacujúcu skúsenosť pre každého, kto sa na nej podieľal, vrátane mňa samého.

____________

Takže toto boli niektoré z našich príkladov dobrej praxe. Ako ste si pravdepodobne všimli, všetky z týchto aktivít mali osobný aspekt jedinečnej osobnosti daných dobrovoľníkov. Taktiež všetky mali pozitívny dopad na našu miestnu komunitu a urobili našich dobrovoľníkov skúsenejšími a pripravenejšími na ich budúce aktivity a zamestnania.

Hoci nie je vždy možné plne uspieť, verím tomu, že táto pestrosť je jedným z najväčších „plodov“ našej EDS. Každá „rastlina“ pritom potrebuje iný prístup a starostlivosť. Nedá sa poskytnúť uspokojivé podmienky pre každého, ale dá sa o to aspoň pokúsiť. V našej kultúre je často výzvou uvedomovať si procesy neformálneho vzdelávania, ktoré sú rovnako cenné ako hmatateľné výsledky. Takýto prístup je však pre EDS vhodnejší. Mnoho krát znamená zmenu nášho zaužívaného prístupu, uhla pohľadu, alebo aj porušenie našich vlastných princípov, čo je niekedy veľmi ťažké. Ale toto všetko prináša cenné skúsenosti a osobný rast pre každého zúčastneného, bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme v samotných momentoch prekonávania našich bariér.

Andy

(ďakujem Jarke za štylistické a gramatické korekcie :))

///

The Fruits of Our EVS Projects

“Help yourself by helping others“ was a subtitle of this web site which we set up with our volunteers back in 2012. I believe that statement to be a core message  of the European Voluntary Service (EVS) as such, but also a motive of our organization. After ten years of providing opportunities to foreign volunteers, it is now a good time for a little summary of what these projects brought.

You have probably already guessed that our organization started its EVS experience back in 2004. Until 2005, we were a more-less traditional youth centre with hundreds of children and youngsters coming every day to participate in children clubs and leisure time activities organized by our employees. Within the EU programme “Youth“ it was relatively easy then to design involvement of volunteers in our daily operation. After our centre had to transform into a concise methodic-organizational body, the framework of our EVS had to change as well. The new setting was much more complicated for EVS to manage thus also more challenging for creativity.

Thanks to our continued efforts, as well as to EVS cooperations we developed with various educational organizations, we were repeatedly asked to share some of our succesful practices and aproaches to EVS. We did this gladly within various forums and forms. Anyway, having curently stopped hosting EVS volunteers (though staying still active in sending Slovak volunteers abroad) we decided to further valorize our hosting experience by publishing series of articles on related topics. So, this is one of them. But if you want to have more “in-depth picture“, please also see my older article called What international volunteers bring us (https://evscvcjunior.wordpress.com/2013/07/10/what-international-volunteers-bring-us).

____________

During the years we hosted in long-term projects more than 20 young people from all over the Europe. These countries included Armenia, Austria, Bulgaria, Czech Republic, Finland, France, Germany, Great Britain, Italy, Latvia, Macedonia, Portugal, Spain and Turkey.

We always had a set of regular activities that were planned for the volunteers we hosted. But I (being the EVS coordinator since early 2009) also always put emphasis on the initiative of volunteers and tried to provide space and support for each of them to enable them develop “something of their own“. And I am going to focus here especially on these individual “sub-projects“ of volunteers, since they were all different, created “on-the-spot“, according to our then-current possibilities, skills and priorities of particular volunteers. For most of the sub-projects, a long-term effort and systematic aproach of volunteers was needed, appart from our support.

I believe the following examples to be a good display of (some) possibilities of EVS, as well as an inspiration for others in their efforts and projects.

____________


EVS blog
This web site you are right now reading was brought to reality thanks to a very good cooperation with and efforts made by our hosted volunteers. During the first year, most important work was done by Emanuela, who did not only establish the web site and created its original setup, but also cared for its regular updating. This has succesfully fulfilled our intention of making this web a central spot of publicising our plans and activities with volunteers, as well as community building for these activities. With the help of further volunteers especially sections of “Blog“ and “Seven wonders“ became popular and now contain a lot of interesting information related to EVS-life. You are of course welcome to explore this site yourself.

Youth camp “Time Machine“
It was a dream of our volunteer Vessy to become a professional youth worker. Vessy was a very active person and apart from her regular EVS activities and some special sub-projects, she also developed an idea of organizing an international outdoor camp. Main idea of the camp was to “bring participants back to their childhood“, where many of us spent lots of time outdoors, playing lots of games, untouched by many negative phenomenons of modern society. Organizing this camp, Vessy not only wanted to gain more on-the-spot experience from youthwork, but she also wanted to compile a collection of games from various countries. Preparing the camp, sleeping in a huge tent, cooking on fire and playing various games was a very good experience for all of us. In spite of very cold weather, we created a working comunity. You can read much more about it as well as download the games collection in Vessy´s blog here: https://evscvcjunior.wordpress.com/2013/09/20/youth-camp-time-machine/

Training “Personal support and tutoring in EVS“
In 2010 our centre organized an international training course for the EVS support stuff, i.e. for current or future EVS coordinators, mentors, task managers etc. We invited two excellent international trainers and did our best to get highly motivated participants. What was interesting, we chosen the training´s theme together with our volunteer Tommaso. Tommaso was a very capable and quite experienced guy. Our original idea was to offer him a challenging opportunity and at the same time organize a beneficial event on one of important EVS-related topics. Tommaso was very eager to participate on the preparation and running this course. Finally, he became very much integrated, since on the training itself (after Tommaso´s EVS)  he even became a co-trainer. But most of the project planning and extensive preparation took place during his EVS thus enabling him this fruitful experience.

Projections with discussions
Building on sub-projects of earlier volunteers, during Emanuela´s EVS we´ve developed a complete format of projecting non-commercial movies on current topics, together with inviting an expert-guest participating in the after-movie discussion with the audience. Since Emanuela found our country similar to some regions of her country in lack of tolerance towards people with minority sexual orientation, we agreed to focus on this topic. In spite of our concerns related to the acceptance by the public. The format we developed included finding suitable movies, communication with copyright owners (to obtain their consent with our public projection), finding translators willing to make Slovak subtitles for the local audience, booking a date in local cultural centre, advertising the event and making an agreement with expert-guest as well as with an interpreter (for the after-movie discussion) about the event´s date and schedule. Thanks to Emanuela´s high involvement, everything worked perfect and we had really nice results. You can read much more in this post: https://evscvcjunior.wordpress.com/2013/07/01/parents-reborn-movie-night-and-discussion/

Instruction-handbook for hosted volunteers
Angela´s personal project was indeed very valuable for our EVS projects and volunteers. We had a discussion on what she would like to do as a personal project and she decided to take over an unfinished work of a previous volunteer which was meant to be a guide for future volunteers in our centre. Angela compiled over 20 pages of useful information of every kind and created a logical and neat guide. The document included some of our country history and habits, weather and packing recommendations,  working environment and employees of our centre, practicalities of local and international traffic, accomodation of volunteers, hints on learning our language, lots of leisure time and shopping recommendations, sites to see in our city and country, our cuisine and plenty of useful web site addresses.

Anti-AIDS event
Since our volunteer Vessy came with a lot of experience in volunteering in Red Cross, she was familiar with many health-related topics. And because apart from her regular EVS activities she wanted to do more, we agreed to organize an educational event on the occasion of the World AIDS day. Vessy prepared a well-suited presentation about HIV-pandemia, including less-known facts about AIDS. We also succeeded to invite a very experienced infectologist for the discussion with participants, as well as a young interpreter to help us eliminate language barrier. In spite of a low number of participants, the event had a very high personal and information benefit for everyone who came. As well, it helped our future projections with discussion (mentioned above) giving us an idea of what else might be needed for this kind of events. You can read more about our Anti-AIDS event (including valuable links) in here: https://evscvcjunior.wordpress.com/2012/12/11/aids-awareness-day-after-the-event/

Open jam sessions
Our volunteer Diogo came to the project with several resolutions. One of them was to learn to play guitar as good as possible, which he could utilize in some of his EVS activities, but of course also afterwards. In line with this priority of his, we designed together a series of open jam sessions for musicians of any level. We succeeded to arrange a regular date in a local music club. Being also a musician, I regularly participated and saw Diogo´s progress. What was unique on this concept, was the fact that the sessions were really open for anyone (regardless their playing skills) who was able to “musically comunicate“. So, we had interesting participants and although this event has gone with Diogo, it was quite a new and enriching activity in its time.

Free city tour for children and foreigners
In the period when we hosted our volunteer Tristan, we realized there was no children-focused city tour available in our city. And brecause Tristan really liked history, he decided to design one. His work included studying city history, sites and archirecture. But also researching suitable activities to integrate in the tour to make it attractive enough for children. Despite the work turned out to be quite difficult, Tristan succeeded to finish a usable format. This format was further developed by our later volunteer Diogo, who adjusted it for the needs of young foreigners and did the guided tour himself as a guide.

Helping elderly people
Although in my experience there is few young people who are interested in working with elderly people, it was our volunteer Miriam who really was. Since we did not have a lot of profesisonal experience in this field, it took some time and courage to address various organizations in the neighborhood and make proper arrangements for what soon turned out to be very succesful. Miriam and her co-volunteer Irene were repeatedly meeting elderly people whilst also helping professional social workers who normally miss volunteers for this kind of help. The activity which lasted a couple of months even included a succesful presentation on the situation and social status of elderly people in the countries of volunteers, which gave a valuable reference point to the participating Slovak elders. You can read more about this “elderly-activity“ in this post: https://evscvcjunior.wordpress.com/2014/05/28/new-activities-jesen/

Volunteers travel to youngsters
We were often doing presentations at schools to promote EVS amongst youngsters. This was a good cooperation, but still there was a contradiction between formal school atmosphere and the “spirit“ of nonformal education EVS is a part of. And our volunteer Jolanta had a nice idea how to promote EVS in a completely non-formal setting. She suggested to create a small group of volunteers from two or three hosting projects who would travel to meet nonformal youth groups at their local places. Despite some financial and organizational constraints, this aproach proved to be working and youngsters were more open in situations where no teacher or manager could enter.

Literary evenings
It was quite a stir in the local literary life which our volunteer Irene and her Literary Evenings brought. Being focused on literature in her studies, she wanted to also make it part of her EVS. And she did. Despite some aspects of her activities were not really in line with our EVS practices and priorities, I still did my best to support her initiatives and she amongst other things succeeded to organize several remarkable “evenings“ where interested lovers of literature and other kinds of art shared their passions, dreams and visions. More you can find here: https://evscvcjunior.wordpress.com/2014/02/24/the-literary-evenings-of-banska-bystrica-2/

Animated movie
Our volunteer Minna had an experience from making a short animated movie. And because similarly to most other volunteers whoom we hosted she also had activities with children and adults with disabilities, we decided to join these two worlds. As a result, we asked our “clients“ to draw pictures corresponding to scenes from Minna´s own screenplay. We also made recordings of their voices, to add sound to the movie. Then we did lots of cutting, gluing, drawing and enormous amount of photographs from which we later on created the movement of our characters. Although the movie finally turned out to be unfinished, it was still a very interesting and enriching experience for everyone involved, including myself.

____________

So, these were some of our good examples. As you´ve probably seen, all of these activities had an imprint of a unique personality of respective volunteers. They also all had positive impact on our local community and made our volunteers more experienced and prepared for their future activities and jobs.

Although it is not always possible to fully succeed, I believe this variety to be one of the biggest “fruits“ of  our EVS. Each of the fruit species needs different aproach and care. You cannot provide satisfactory conditions for everyone, but at least you can try. It is many times challenging in our culture to realize the value of nonformal education processes equaly to how we see tangible results. But this aproach is more suitable for EVS. It many times means changing our usual aproach, point of view, or even breaking our own principles, which is sometimes very difficult. But all of this brings valuable experience and personal growth for everyone involved, regardless if we realize it in the very moments of overcoming our barriers.

Andy

2 thoughts on “Plody našej EDS // The Fruits of Our EVS Projects

  1. Great post. I am happy to see such a good summary of your past experience with EVS and I am sure a lot of wonderful things done by wonderful people were left behind because of the space! I wish CVC luck with the volunteers that they send and I hope you will host new volunteers soon, as the activities developed there are extremely fulfilling and enriching 🙂

  2. It’s so nice to read about the fruits borne by EVS projects 🙂 As a former EVS volunteer, I can say that EVS bore a lot of fruits to me too, in terms skills, awareness and capacity to set priorities, just to mention few of them

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s