Plody našej EDS // The Fruits of Our EVS Projects

Výrok „Pomôž ostatným, pomôžeš aj sebe“ bol podtitulom týchto webových stránok, ktoré sme založili s našimi dobrovoľníkmi ešte v roku 2012. Verím, že tento výrok je hlavným posolstvom Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) ako takej, ale aj motívom našej organizácie. Po desiatich rokoch poskytovania príležitostí zahraničným dobrovoľníkom, je teraz vhodná doba pre malý súhrn toho, čo tieto projekty priniesli. Continue reading

Dobrovoľníctvo a v zahraničí? Oplatí sa!

Jedli ste už niekedy slimáky s bylinkovou omáčkou? Alebo syr čiernej farby?

Sedela som vtedy s kolegami v jednej vychýrenej reštaurácii v Metz. Podpichovali ma, že ani jeden rok mi nebude stačiť na to, aby som ochutnala všetky ich druhy syra. Musela by som ich skúšať každý deň, majú ich totiž viac než 300 typov. V tej chvíli som ešte nevedela, čo všetko spoznám a zažijem, a to nielen z francúzskej kuchyne.

P1020294

Počuli ste už o Európskej dobrovoľníckej službe (EDS)? Dnes sa informácie o zaujímavých možnostiach v zahraničí ponúkajú z každej strany. Stačí si len vybrať. EDS ako jeden z programov Erasmus+ je stále neznámym pojmom, hoci umožňuje všetkým mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov zapojiť sa do dobrovoľníckych projektov v zahraničí. Nemusíte pritom ovládať cudzí jazyk či mať ušetrené nejaké peniaze. A pritom môže ísť o nezabudnuteľnú a cennú skúsenosť.

Začiatky však môžu byť odradzujúce. Moja cesta k EDS bola tiež kľukatá. Po bakalárskom štúdiu sa mi na prvý termín podávania žiadostí nepodarilo získať projekt, hoci som napísala približne 15 organizáciám. Odhodlanie som nestratila a skúsila som to opäť o polroka, už ako študentka na magisterskom stupni v Brne. Nakoniec, po jednom telefonáte cez Skype z internátnej izby bolo viac-menej isté, že strávim takmer rok v Európskom centre Roberta Schumana (ECRS) v Metz, vo Francúzsku.

Metz

Metz

ECRS úzko spolupracuje s Domom Roberta Schumana, v ktorom žil až do svojej smrti jeden z “otcov Európy“.  Práve tam som pracovala so žiakmi základných a stredných škôl, pre ktorých som viackrát do týždňa viedla edukačné aktivity so snahou priblížiť im históriu, kultúru či všeobecný geografický prehľad Európy. Neverili by ste aké v tom poslednom majú medzery.  Mapa Európy pre nich často končí na východnej hranici Nemecka, Rakúska a Talianska.

Okrem prednášok a konferencií som mala možnosť získať skúsenosti z organizovania každomesačných kultúrnych večerov pre širokú verejnosť. Posledný z týchto večerov bol práve o Slovensku, ktorý s podporou Slovenského inštitútu v Paríži či slovenských umelcov žijúcich vo Francúzsku zožal najväčší úspech.

Kultúrne večery

Kultúrne večery

Iniciatíva nebola na škodu. Do regiónu Lotrinska som prvýkrát priniesla nápad projektu Živá knižnica, ktorý je u nás už dosť známy. Témou boli mobilita a angažovanosť. Mladí ľudia z rôznych krajín (tzv. živé Knihy) mohli svojmu publiku (tzv. čitateľom) porozprávať o svojich skúsenostiach zo zahraničia, či už to bola stáž, dobrovoľníctvo, štúdium alebo práca. Desiatky návštevníkov sa tak mohli dozvedieť viac o mobilitných programoch a nápadoch z prvej ruky.

Prvá Živá knižnica v regióne

Prvá Živá knižnica v regióne

Hovorí sa, že koniec dobrý, všetko dobré. V mojom prípade by som si lepší koniec nevedela ani predstaviť. Dostala som možnosť byť súčasťou organizačného tímu pre medzinárodný mládežnícky projekt European Youth Weeks 2014 v Nemecku. Dva týždne s ľuďmi z 10 krajín a plné neformálneho vzdelávania, workshopov či exkurzií.  Skvelá bodka mojej EDS.

Členovia tímu

Členovia tímu

Ako by som to teda celé zhodnotila? Bol to dobrovoľnícky rok v úspešnej a aktívnej organizácii, kde som si zmysluplnou a iniciatívnou prácou dokázala nájsť rešpektované miesto. Zahraničné prostredie a výzvy mi pomohli zatriediť si hodnoty, zlepšili moje jazykové a organizačné kompetencie, mäkké zručnosti a v nesposlednom rade vnímanie kultúrnej citlivosti. Hoci úplne bez problémov sa zrejme zaobísť nedá, tak ako to je časté v bežnom pracovnom živote. No práve EDS som vďačná za množstvo skúseností pri riešení nedorozumení v pracovných vzťahoch.

Untitled-1

Dlhodobý EDS projekt je možné zažiť len raz, preto najdôležitejším kľúčom k jeho úspechu je podľa mňa vhodný výber projektu. Ten totiž predurčuje, koľko si z neho odnesiete a nakoľko sa budete cítiť užitoční pre zahraničnú organizáciu. Ostatné už záleží na osobnom postoji dobrovoľníka/dobrovoľníčky.

Ak ste sa rozhodli pre EDS, držím palce!

Dominika