EVS and the freetime // EDS a voľný čas

Doing an EVS is a chance to experience life away from the known of your home and to grow – with working, personal as well as interpersonal challenges. Of course, the work as a volunteer plays a big role in there, but a big part of this process also happens in the free time. Compared to my life as a student, EVS provides me with way more free time, time which I have available to create (of course within the possibilities) just the way I want to. Something I value very much about my year in here is exactly that: it gives me time to think, to be relaxed and to do things I did not find so much time before. But it is not only about doing, but also about discovering things you actually like. 

For example, I’d have never thought that I would become addicted to a series, as I so far have hardly been a fan of any particular show. But watching it together with someone else (with snacks and tea), talking about it afterwards and commonly looking forward to the next episode brought me the joy of watching way closer (well just in case you want to know, I am talking about Sherlock…). And I have to admit, once I fully got into the world of series, it is hard not to be fascinated, as I now discovered way more series I’ve started to be quite attached to.

During the EVS I kind of got remembered how satisfactory and energizing it is to spend time according to your needs and wishes, and that sometimes to you just have be persistent and ask around a lot if you wish to do something. Thanks to asking around (and thanks to my mentor!) I became member of a local chamber orchestra, and subsequently slipped into a violin class of the musical school. Now I play, rehearse and feel more motivation than I did the last 3 years at home – and I love it.

People often ask what we do in our free time, and if we are bored. I think I can speak in behalf of both of us, Irene and me, that we hardly have been so. Being away from home, you really have to look at first for things, but right now it feels as if we almost plan too many things for one weekend. Reading itself is an endless source – how many great novels, stories, essays, poems….are there that one will never find the time to read? And if you take yourself the time to think and to talk, how broad would be the field of interesting conversations one could have?

But we are not only being couch potatoes in our free time; we try to use Slovakia’s offers in terms of nature and go hiking, running, or – our newest experiment now – climbing. Furthermore, there is a swimming pool and a spa nearby (I have to say I prefer the hot water of the spa), an ice skating hall, and if the weather would allow it, hills to go skiing.

Apart from that, there is an opera house, and sometimes opera broadcasts live from London in the cinemas. Watching Mozart’s Don Giovanni with popcorn and coke was really a nice, alternative experience. And of course you will always find the one or other pub or concert.

 One last thing that is quite time consuming: living I a flat. Cooking, washing the dishes, cleaning, doing the laundry, doing the grocery shopping… things that can keep you busy for a whole day. But well, that’s part of growing up and living alone.

So I can sincerely answer: No, we are not bored in here.

Miriam.

///

Európska dobrovoľnícka služba umožňuje zakúsiť život mimo toho, čo nám je známe doma. Navyše nám ponúka možnosť rozvíjať sa prostredníctvom výziev v medziľudských vzťahoch, v práci i osobnom živote. Najčastejšie sa s nimi stretávame počas samotnej dobrovoľníckej činnosti. Do veľkej miery sú však prítomné aj v našich voľnočasových aktivitách. V porovnaní so študentským životom mám počas EDS k dispozícii oveľa viac voľného času a môžem s ním narábať podľa vlastného uváženia (samozrejme, v rámci možností). Počas tohto roku dobrovoľníctva si veľmi cením to, že mám dostatok priestoru na relax, premýšľanie a veci, na ktoré som predtým čas nemala. Dobrovoľnícka služba nie je len o práci, ale aj o objavovaní toho, čo mám skutočne rada.

Napríklad by som nikdy nepovedala, že sa stanem závislá na seriáloch, keďže som doteraz nemala ani žiadnu obľúbenú reláciu. Keď však seriál pozeráte v príjemnej spoločnosti (s čajíkom a niečím sladkým v ruke), na konci o ňom podebatíte a spoločne sa tešíte na ďalšiu časť, rýchlo si ho obľúbite (ak by ste chceli vedieť, o čom hovorím, tak o Sherlockovi…). Uznávam, že po objavení sveta seriálov je ťažké voči nim ostať ľahostajným. Zvlášť, keď som si našla mnoho ďalších, na ktoré som sa už stihla celkom naviazať.

Počas EDS som si pripomenula, aké uspokojujúce a posilňujúce je tráviť čas podľa našich potrieb a túžob, a že ak chceme niečo podniknúť, často musíme byť vytrvalí a veľa sa pýtať. Vďaka svojim otázkam (a mentorovi) som sa stala členkou miestneho komorného orchestra a následne sa dostala na hodiny huslí v hudobnej škole. Dnes hrám, cvičím a cítim sa viac motivovaná ako za posledné tri roky doma – a milujem to.

Ľudia sa nás často pýtajú, čo robíme vo voľnom čase a či sa nenudíme. Myslím, že aj za Irene môžem povedať, že nudiť sme sa ešte nestihli. Keď ste mimo domova, najprv musíte možnosti trávenia voľného času vyhľadávať, no momentálne to vyzerá tak, že sme si na víkend toho naplánovali až príliš veľa. Len samotná literatúra je nevyčerpateľným zdrojom – na koľko úžasných románov, príbehov, esejí a básní si nikdy nenájdeme čas? A ak by ste si vytvorili priestor, o koľkých zaujímavých témach by ste mohli premýšľať alebo sa rozprávať?

Voľný čas však netrávime len vylihovaním na gauči. Snažíme sa tiež využiť, čo nám ponúka slovenská príroda – chodíme na túry, ideme si zabehať a najnovšie sme sa začali venovať aj lezeniu. Navyše je nablízku aj bazén a kúpele (musím povedať, že dávam prednosť teplej vode v kúpeľoch), ďalej ľadová plocha na korčuľovanie alebo hory, kde si môžeme v prípade dobrého počasia zalyžovať. Okrem toho je tu Štátna opera a príležitostné živé vysielanie z londýnskej opery v kine. Mozartov Don Giovanni s pukancami a kolou v ruke bol milou alternatívnou skúsenosťou. A vždy sa tu, samozrejme, nájde aj nejaký bar alebo koncert. Poslednou vecou, ktorá ešte zaberá dosť času, je byt. Varenie, umývanie riadov, upratovanie, pranie, nakupovanie… zaberie aj celý deň. To je však súčasť procesu dospievania a osamostatňovania sa.

A tak môžem úprimne odpovedať: „Nie, nenudíme sa tu.“

Miriam

Preklad: Jana Jašková, Stanislava Dengová

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s