The Second Literary Evening

Literatura-HistoriaDear bloggers, the dinamics of the Literary Evenings have been slightly modified and instead of helding them once a month, we have decided to gather every two weeks. Due to this, the next meeting will take place tomorrow, at 17.00 (tea time, as per usual) in the Conference room of čentrum voľneho času. For those who don’t know the address, here I give a brief explanation:

 

 

The conference room is in the building of dormitory of SOŠ IT (Secondary specialised school of information technologies) at Tajovského 30 in Banská Bystrica. It has the bus stop ‘tajovskeho SOU’ just in from of the building (the one with the massive staircase in the front). You need to get to the 2nd floor and turn to the left and there you will find the conference room.

For more information about what is this about, just visit our facebook page:

http://www.facebook.com/literaryeveningsbb

or follor our blog, where we, moreover, publish all of the presented pieces plus some articles/reflections about them:

http://literaryeveningsbb.wordpress.com

The Literary Evenings of Banská Bystrica // Literárne večery v Banskej Bystrici

the-reader-sketch-388x520

The literary evenings have been created with the main aim of owning a place where everyone can feel free to share pieces of art that, in one way or another, had an impact in their lives. In the warm and comfortable atmosphere of Divadlo z Pasáže we will be able to interact, offering each other new points of view and knowledge about different types of literature, culture and languages.

Unlike the usual way of organizing a literary meeting, we won’t select a piece of literature in advance to discuss about it. Our evenings try to encourage people to bring any kind of text (prose, poetry, essay, comic, haiku and a long et cetera) or piece of art (painting, song, short movie), preferably in their mother tongues with an official or non-official (depending on the capability and the availability of time of each person) translation into English. There is always the possibility of dispensing with the translation and go for a personal explanation of the context. Once everyone has fully understood the said piece, the rest of the participants are able to comment whatever they thought it was interesting or to offer any kind of information to the group.

This meetings will take place in a monthly basis, being the first encounter the ELEVENTH OF FEBRUARY at 17.00

More information, as well as a contact number and e-mail, can be found in here:

http://literaryeveningsbb.wordpress.com/

Irene.

///

Literárne večery boli vytvorené s hlavným cieľom mať miesto, kde sa môže každý cítiť slobodný zdieľať umelecké diela, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili jeho/jej život. V pohostinnej a príjemnej atmosfére Divadla z pasáže budeme môcť vzájomne reagovať a ponúkať si nové pohľady a poznatky o rôznych druhoch literatúry, kultúry a jazykov.

Na rozdiel od obvyklého spôsobu organizovania literárnych stretnutí, nebudeme texty vyberať vopred, aby sme o nich potom diskutovali. Naše večery chcú podporiť ľudí, aby priniesli akúkoľvek literatúru (prózu, poéziu, esej, komiks, haiku, long, atď.) alebo iný artefakt (maľbu, pieseň, krátky film), najradšej v svojom materinskom jazyku, spolu s oficiálnym alebo neoficiálnym (v závislosti na schopnostiach a časových možnostiach každého) prekladom do angličtiny. Vždy je aj možnosť vyhnúť sa prekladu a nahradiť ho osobným vysvetlením kontextu. Po tom, ako každý porozumie odprezentovanému dielu, budú môcť účastníci komentovať čo ich na ňom zaujalo, alebo povedať skupine akékoľvek informácie.

Tieto stretnutia sa budú konať raz za mesiac, pričom to prvé budé JEDENÁSTEHO FEBRUÁRA o 17:00.

Viac informácií, ako aj kontaktné údaje nájdete na:

http://literaryeveningsbb.wordpress.com/

Irene.

To take your shoes off or not to take your shoes off? that’s the question // Vyzúvať sa či nevyzúvať? To je otázka!

Once I got used to not kiss everyone I greet or wave off in Slovakia, another handicap came up: shoes. This is one of the main things that, in my southern mentality, stroke me of this country and a behavior I still have to remind myself I should do.

The first time I got into a Slovak flat, someone had to tell me to take my shoes off because, obviously, they were wet and full of dirt and any person in their right mind would like to have those things walking around their floors. What was my surprise when I discovered that this wasn’t only a common practice in here but also a matter of being polite.

Google images: http://www.elcomercio.es/noticias/ 201003/11/Media/huellas-madera--300x180.jpg

Google images: http://www.elcomercio.es/noticias/
201003/11/Media/huellas-madera–300×180.jpg

Back in my hometown, where the sun usually shines and rain (and let’s not talk about snow) is not that usual, one would never ever take off their shoes in someone else’s house without asking ahead, and only if you know the owner of that particular house very well. In fact, even if you would use slippers in your own home to be more comfortable, in the moment you receive a visit, you would put some shoes on. It was very shocking to realize that what it is consider ‘good manners’ in my city, it could be seen as a not particularly nice attitude in here.

Nonetheless,in this case , I must give the points to Slovakia… once you entered in the world of fluffy slippers and warm socks, you never want to go out. From now on, every time that the hamletian dilemma comes to my mind, I will know what to choose.

Irene.

///

Keď som si už konečne zvykla nebozkávať na líca všetkých ľudí, ktorým sa na Slovensku pozdravím alebo zakývam, objavil sa ďalší problém: topánky. V porovnaní s našou južanskou mentalitou ma zaskočilo, že na Slovensku sa na návštevách ľudia zvyknúť vyzúvať a neustále si to musím pripomínať.

Počas prvej návštevy slovenskej domácnosti ma museli upozorniť, aby som sa vyzula, pretože som mala topánky celé mokré a špinavé od blata. Žiadny normálny človek by si v takých topánkach po dome nechodil. Prekvapilo ma, že vyzuť sa je nielen bežné, ale dokonca je to prejav slušnosti.

V meste, z ktorého pochádzam, zvyčajne svieti slnko a dážď je nezvyčajným úkazom (o snehu ani nehovorím). Na návšteve by sme si topánky nikdy nevyzuli, jedine žeby sme domácich veľmi dobre poznali a spýtali sa ich na to vopred. Dokonca aj keď si doma obujeme papuče, aby sme sa cítili pohodlnejšie, akonáhle príde návšteva, obúvame si topánky. Šokovalo ma, že niečo, čo je doma podľa nás slušné, by Slováci za veľmi milé nepovažovali.

V tomto prípade sa však staviam na stranu Slovákov… keď si raz navlečiete teplé ponožky a obujete papuče, neviete si bez nich predstaviť život. Kedykoľvek stojím pred touto hamletovskou otázkou, už neváham.

Irene

Preklad: Stanislava Dengová, Jana Jašková