Winter is not coming // Zima neprichádza

Winter-wallpaper-by-cool-wallpapers-15

Google Images: http://newleaflandscaping.com/
wp-content/uploads/2014/01/Winter-wallpaper
-by-cool-wallpapers-15.jpg

Arriving from the far-distant land of Malaga, as well known as ‘Coast of the sun’, I was positively excited about the thought of spending winter time in a country which idea of snow is not the white thing you find in the freezer. On Spain’s benefit, I feel obliged to say that having so less contact with the white atmospheric phenomenon is my personal fault, as in several cities or villages in the interior you can find a considerable amount of snow. Actually, Sierra Nevada is not a long trip from my hometown.

For one reason or another, the real truth is that after twenty two years of my life my experience with snow and the sports related to it has been restricted to pictures, one lucky day in London and one fortuitous encounter that lasted an hour when I was a kid. At this point you, witted reader, would have already guessed how I was day dreaming about the Slovak winter in the flight to Bratislava. However, to my great surprise, I came across an extremely warm October and beginning of November. Indian summer I heard it was called. This wasn’t a big downer anyways, as my innocent self thought that I would have enough cold and snow during the next months. A few weeks of a mild transition wouldn’t do any bad to my Spain-accustomed body, right?

The transition, nonetheless, became a whole season or, in this case, an absence of season and I found myself poorly begging for a snow that appeared and left during a week. I never thought that I would say something like this, but in some days the temperature was even lower in Malaga than in Banska Bystrica!

Finally, I have accepted the situation and, erasing from my mind all the soft-hearted pieces of advice of how to behave in cold days (such as, don’t lick frozen metal), I’m preparing myself for the upcoming spring!

 

Irene.

///

Keďže pochádzam z ďalekej Malagy, známej aj ako „Slnečné pobrežie“, veľmi som sa tešila na zimu v krajine, kde sa predstava o snehu neobmedzuje len na biely ľadový povlak v mrazničke. Na obranu Španielska musím povedať, že za tak málo kontaktu s týmto bielym atmosférickým fenoménom si môžem sama, pretože sneh možno nájsť aj v niektorých mestách a dedinách vo vnútrozemí našej krajiny. Vlastne ani Sierra Nevada nie je až tak ďaleko od môjho rodného mesta.

Tak či onak, pravdou je, že po dvadsiatich dvoch rokoch života sa moja skúsenosť so snehom a zimnými športmi obmedzuje len na obrázky, jeden šťastný deň v Londýne a náhodný hodinový zážitok, keď som bola ešte dieťa. Teraz si už, bystrý čitateľ, určite vieš predstaviť, ako som počas letu do Bratislavy snívala o slovenskej zime. Na moje prekvapenie som však priletela do extrémne teplého októbra. Počula som, že sa takémuto obdobiu hovorí babie leto. To sa ešte dalo zniesť, keďže si moje naivné ja stále myslelo, že nás poriadna zima a veľa snehu ešte len čakajú v nasledujúcich mesiacoch. Navyše pár týždňov mierneho prechodu môjmu organizmu, zvyknutému na Španielsko, len prospeje, nie je tak?

Z prechodu sa však stalo celé ročné obdobie. Lepšie povedané – zima sa vôbec nedostavila. Keď aj nejaký sneh napadol, vzápätí zmizol. Prichytila som sa pri tom, ako si úpenlivo želám, aby sa na zemi udržal aspoň viac ako týždeň. Nikdy by som si nepomyslela, že niečo také poviem, no niekedy bola teplota v Malage nižšia ako v Banskej Bystrici.

Nakoniec som túto situáciu prijala. Z hlavy som si vymazala všetky láskavé rady o tom, ako sa správať v zimných dňoch, napr. neolizovať zamrznutý kov, a už sa pripravujem na prichádzajúcu jar.

Irene.

Preklad: Jana Jašková, Stanislava Dengová

To take your shoes off or not to take your shoes off? that’s the question // Vyzúvať sa či nevyzúvať? To je otázka!

Once I got used to not kiss everyone I greet or wave off in Slovakia, another handicap came up: shoes. This is one of the main things that, in my southern mentality, stroke me of this country and a behavior I still have to remind myself I should do.

The first time I got into a Slovak flat, someone had to tell me to take my shoes off because, obviously, they were wet and full of dirt and any person in their right mind would like to have those things walking around their floors. What was my surprise when I discovered that this wasn’t only a common practice in here but also a matter of being polite.

Google images: http://www.elcomercio.es/noticias/ 201003/11/Media/huellas-madera--300x180.jpg

Google images: http://www.elcomercio.es/noticias/
201003/11/Media/huellas-madera–300×180.jpg

Back in my hometown, where the sun usually shines and rain (and let’s not talk about snow) is not that usual, one would never ever take off their shoes in someone else’s house without asking ahead, and only if you know the owner of that particular house very well. In fact, even if you would use slippers in your own home to be more comfortable, in the moment you receive a visit, you would put some shoes on. It was very shocking to realize that what it is consider ‘good manners’ in my city, it could be seen as a not particularly nice attitude in here.

Nonetheless,in this case , I must give the points to Slovakia… once you entered in the world of fluffy slippers and warm socks, you never want to go out. From now on, every time that the hamletian dilemma comes to my mind, I will know what to choose.

Irene.

///

Keď som si už konečne zvykla nebozkávať na líca všetkých ľudí, ktorým sa na Slovensku pozdravím alebo zakývam, objavil sa ďalší problém: topánky. V porovnaní s našou južanskou mentalitou ma zaskočilo, že na Slovensku sa na návštevách ľudia zvyknúť vyzúvať a neustále si to musím pripomínať.

Počas prvej návštevy slovenskej domácnosti ma museli upozorniť, aby som sa vyzula, pretože som mala topánky celé mokré a špinavé od blata. Žiadny normálny človek by si v takých topánkach po dome nechodil. Prekvapilo ma, že vyzuť sa je nielen bežné, ale dokonca je to prejav slušnosti.

V meste, z ktorého pochádzam, zvyčajne svieti slnko a dážď je nezvyčajným úkazom (o snehu ani nehovorím). Na návšteve by sme si topánky nikdy nevyzuli, jedine žeby sme domácich veľmi dobre poznali a spýtali sa ich na to vopred. Dokonca aj keď si doma obujeme papuče, aby sme sa cítili pohodlnejšie, akonáhle príde návšteva, obúvame si topánky. Šokovalo ma, že niečo, čo je doma podľa nás slušné, by Slováci za veľmi milé nepovažovali.

V tomto prípade sa však staviam na stranu Slovákov… keď si raz navlečiete teplé ponožky a obujete papuče, neviete si bez nich predstaviť život. Kedykoľvek stojím pred touto hamletovskou otázkou, už neváham.

Irene

Preklad: Stanislava Dengová, Jana Jašková

9 Days Festival // Festival 9 dní

After a little bit over a week getting accustomed to our new home, we started into our activities by giving short presentations within the ‘family matters’ festival 9 Dnís o tom. In two sessions, we talked about topics related to families and our respective countries in front of a social work class at university. With her presentation of ‘ The economical crisis in Spain and its influence on social vulnerable families’ in the first session, Irene could give us a view from inside Spain which usually does not cross the boarder.

Sin título

Although there were some language and communication problems, and it was a bit difficult to start a discussion, the students seemed taken aback when Irene explained the evictions and their consequences. With a short clip, she could give us a little understanding of the country-wide demonstration movements. Interestingly for us, the students could not imagine such demonstrations in their own country, as they regarded the Slovak population as too apathetic. By the end of the first session, we came to talk about EVS in general, we were asked about our personal motivations and why we came just to Slovakia – so far most young Slovak people were quite surprised why we chose this country .

DSC02733In the second session, I gave my presentation on ‘Parental leave in Austria’ – had I known that I would talk only in front of a university class, I might have chosen another topic So I absolutely understood that for young students my presentation was a bit hard to feel connected to. One of the things that positively surprised us from this experience was the fact that they dedicated a whole festival to families. We got the impression that for people in Slovakia family values are a very important part of their lives.

Miriam.

///

Po viac ako týždni zvykania si na nový domov sme naše dobrovoľnícke aktivity odštartovali dvoma krátkymi prezentáciami v rámci festivalu „rodinných záležitostí“ 9 dní o tom. V dvoch blokoch sme mali študentom sociálnej práce na vysokej škole porozprávať o témach, ktoré sa týkajú rodiny a našej krajiny. V prvom bloku mala Irene prezentáciu s názvom „Ekonomická kríza v Španielsku a jej vplyv na sociálne zraniteľné rodiny“, čím nám ponúkla pohľad zvnútra krajiny, ktorý sa zvyčajne nedostane za hranice.

Hoci bolo kvôli jazykovej bariére trochu náročné rozprúdiť diskusiu, zdalo sa, že keď Irene hovorila o probléme násilného vysťahovania a jeho dôsledkov, študenti boli skutočne zarazení. Vďaka krátkemu klipu sme si mohli lepšie predstaviť demonštrácie, ktoré sa odohrávajú na celom území. Študenti si prekvapivo nevedeli predstaviť podobné demonštrácie vo vlastnej krajine, keďže slovenské obyvateľstvo považujú za príliš ľahostajné. Ku koncu prvého bloku sme sa dostali aj k rozprávaniu o EDS. Študenti sa pýtali, čo nás motivovalo, aby sme sa zapojili do tohto programu, a prečo sme si vybrali Slovensko – doteraz bola väčšina mladých Slovákov prekvapená, že sme sa rozhodli práve pre túto krajinu.

V druhom bloku som mala prezentáciu na tému „Rodičovská dovolenka v Rakúsku“. Keby som bola vedela, že budem hovoriť k študentom na vysokej škole, možno by som si bola vybrala inú tému. A tak úplne chápem, že pre mladé publikum bolo trochu náročné vcítiť sa do tejto problematiky. Na tomto festivale nás príjemne prekvapilo, že sa celý niesol v duchu rodiny. Uvedomili sme si, že pre ľudí na Slovensku sú rodinné hodnoty veľmi dôležitou súčasťou života.

Miriam

Preklad: Jana Jašková, Stanislava Dengová