Learning Slovak: the two meanings of slobodný // Učíme sa po slovensky: dva významy slova slobodný

As my Slovak is still not that good, it often happens that I say things that in my head make perfectly sense, but then in Slovak end up being funny 🙂 In my defense, I might say that Slovak is a really hard language, especially for people whose mother tongue belongs to another group and has no cases.

For example, today I would like to tell you about one of the best sentences I’ve said in Slovak so far. I had to arrange a meeting with somebody and I wanted to say that on that day I was free, that’s to say, I didn’t have anything to do, and so I said “Dnes som slobodná”. Feel free to laugh, I don’t take offence 🙂

Thanks to this little blunder, I learnt for good that the word slobodný has two different meanings (free and single), but I also started wondering why in Slovak you just have one word to say both single and free, unlike English and Italian (where single is single and free is libero). Do you perhaps imply that you are free just if you are single?

Emanuela

///

V slovenčine mám stále isté nedostatky. Preto sa mi často stáva, že vety, ktoré mi v hlave dávajú zmysel, nahlas vyznejú komicky. Na svoju obranu musím povedať, že slovenčina je skutočne náročný jazyk. Zvlášť pre tých, ktorých materinská reč patrí do inej jazykovej skupiny a nepoužívajú sa v nej pády.

Ponúkam vám príklad jednej z najvtipnejších viet, akú sa mi doteraz v slovenčine podarilo povedať. Mala som si dohodnúť stretnutie. Chcela som dotyčnému povedať, že v daný deň som „free v zmysle „som voľná/mám voľno. A tak som povedala: „Dnes som slobodná.“ Pokojne sa zasmejte, neurazím sa :).

Vďaka tomuto trápnemu omylu som sa raz a navždy naučila, že slovo slobodný má v slovenčine viac významov („voľný/majúci čas“ alebo „neženatý/nevydatá“). Zároveň som sa však začala zamýšľať, prečo sa na rozdiel od angličtiny alebo taliančiny (kde „slobodný“ je single a „majúci čas“ libero/free) na oboje v slovenčine používa len jedno slovo. Chcete tým naznačiť, že máte čas, iba kým ste nezadaní?

Emanuela

Preložila: Jana Jašková, Stanislava Dengová