Where’s the toilet paper? // Kde je toaletný papier?

One of the most surprising things I came across in Slovakia is (or rather is not) in the toilet: there’s no toilet paper! So if you need to go to the toilet, you need to bring it from home 🙂 At the beginning for me it was really weird to see people in the train or in the office walking to the toilet with the toilet paper, but now I got used to it and I even asked my mum to knit a toilet paper container on purpose to keep it in the office 🙂 I’m going to introduce him to you: his name is Ondrej Pious (we named him after our coordinator Andy!).

Manu

///

Jedna z najprekvapujúcejších vecí, na ktoré som na Slovensku narazila, sa nachádza (alebo skôr nenachádza) na toalete: Nie je tam toaletný papier! Ak teda chcete ísť na záchod, musíte si ho priniesť so sebou. Spočiatku mi prišlo zvláštne, keď si ľudia vo vlaku či v kancelárii cestou na WC niesli toaletný v ruke. Teraz som už na to zvyknutá. Navyše som požiadala mamku, aby nám uštrikovala postavičku, pod ktorú by sme si ho v kancelárii odkladali.  Dovoľte, aby som vám ju predstavila: volá sa Ondrej Pious (nazvali sme ju po našom koordinátorovi Andym).

Manu

Preložila: Jana Jašková, Stanislava Dengová