Nech sa páči?!

Truly a little wonder in the world of polysemie is the Slovak expression ‘nech sa páči’.  Just when I thought I got the meaning of ‘nech sa páči’ as more or less ‘here you are’, I realized people saying it in situations that could not mean ‘here you are’ at all. Passing a market stand, the shopkeeper addressed me with ‘nech sa páči’, entering a shop it happened the same. When people open the door for you, they accompany the gesture with a ‘nech sa páči’, or just when they offer you their seat or place in a queue. Even the moment where you clink your glasses is preceded by ‘nech sa páči’! I think in English you need a lot of different expressions for all these situations, but it took me an incredible long time to realize that we actually have a proper equivalent in German! As far as I can tell, ‘Bitte schoen’ can be used in the same broad range of contexts, but I am sure I have not yet heard all the possible uses of ‘nech sa páči’.

Anyway, it can be a very help- and useful expression, especially if you still lack most of the rest of Slovak vocabulary.

Miriam

///

Jedným zo 7 divov polysémie je slovenský výraz „nech sa páči“. Keď som si už myslela, že som konečne pochopila jeho význam (viac menej zodpovedajúci anglickému Here you are.), uvedomila si, že ho ľudia používajú aj v situáciách, kedy nikomu nič nepodávajú. Predavač v stánku v obchode ma oslovil „nech sa páči“, pri vchádzaní do obchodu som počula to isté. Keď vám niekto otvorí dvere, uvoľní svoje sedadlo alebo miesto v rade, povie „nech sa páči“. Dokonca aj pred pripíjaním sa ozve „nech sa páči“. V angličtine by ste podľa mňa museli použiť oveľa viac výrazov. Trvalo mi neuveriteľne dlho, kým som si uvedomila, že v nemčine vlastne máme ekvivalent: Bitte schoen má rovnako široké použitie ako „nech sa páči“, hoci som určite ešte neobjavila všetky možné významy ohto slovenského výrazu.

Tak či onak, ide o veľmi nápomocné a užitočné slovné spojenie, najmä ak stále neovládate väčšinu slovenskej slovnej zásoby.

Miriam

Preklad: Stanislava Dengová, Jana Jašková

Learning Slovak: the two meanings of slobodný // Učíme sa po slovensky: dva významy slova slobodný

As my Slovak is still not that good, it often happens that I say things that in my head make perfectly sense, but then in Slovak end up being funny 🙂 In my defense, I might say that Slovak is a really hard language, especially for people whose mother tongue belongs to another group and has no cases.

For example, today I would like to tell you about one of the best sentences I’ve said in Slovak so far. I had to arrange a meeting with somebody and I wanted to say that on that day I was free, that’s to say, I didn’t have anything to do, and so I said “Dnes som slobodná”. Feel free to laugh, I don’t take offence 🙂

Thanks to this little blunder, I learnt for good that the word slobodný has two different meanings (free and single), but I also started wondering why in Slovak you just have one word to say both single and free, unlike English and Italian (where single is single and free is libero). Do you perhaps imply that you are free just if you are single?

Emanuela

///

V slovenčine mám stále isté nedostatky. Preto sa mi často stáva, že vety, ktoré mi v hlave dávajú zmysel, nahlas vyznejú komicky. Na svoju obranu musím povedať, že slovenčina je skutočne náročný jazyk. Zvlášť pre tých, ktorých materinská reč patrí do inej jazykovej skupiny a nepoužívajú sa v nej pády.

Ponúkam vám príklad jednej z najvtipnejších viet, akú sa mi doteraz v slovenčine podarilo povedať. Mala som si dohodnúť stretnutie. Chcela som dotyčnému povedať, že v daný deň som „free v zmysle „som voľná/mám voľno. A tak som povedala: „Dnes som slobodná.“ Pokojne sa zasmejte, neurazím sa :).

Vďaka tomuto trápnemu omylu som sa raz a navždy naučila, že slovo slobodný má v slovenčine viac významov („voľný/majúci čas“ alebo „neženatý/nevydatá“). Zároveň som sa však začala zamýšľať, prečo sa na rozdiel od angličtiny alebo taliančiny (kde „slobodný“ je single a „majúci čas“ libero/free) na oboje v slovenčine používa len jedno slovo. Chcete tým naznačiť, že máte čas, iba kým ste nezadaní?

Emanuela

Preložila: Jana Jašková, Stanislava Dengová