Konverzácie v španielčine a v angličtine

V spolupráci s Komunitným centrom Sásová ponúkame pre verejnosť neformálne

KONVERZÁCIE V ŠPANIELČINE A KONVERZÁCIE V ANGLIČTINE

KDE: Komunitné centrum Sásová

KEDY: štvrtok 16:30 – 18:00 (konverzácie už začali, ale pridať sa je stále možné)

PRE KOHO: pre širokú verejnosť (potrebná je aspoň základná znalosť jazyka)

ZA KOĽKO: 1€ za lekciu (na pokrytie nákladov Komunit. centra)

AKO SA PRIHLÁSIŤ: zatiaľ sa netreba prihlasovať, treba prísť 

KONTAKT (INFO): evs.cvc.junior@gmail.com, 0903818375

LEKTORKY: dobrovoľníčky Európskej dobrovoľníckej služby – študentky jazykov

Mimi a Irene

Mimi a Irene