9 Days Festival // Festival 9 dní

After a little bit over a week getting accustomed to our new home, we started into our activities by giving short presentations within the ‘family matters’ festival 9 Dnís o tom. In two sessions, we talked about topics related to families and our respective countries in front of a social work class at university. With her presentation of ‘ The economical crisis in Spain and its influence on social vulnerable families’ in the first session, Irene could give us a view from inside Spain which usually does not cross the boarder.

Sin título

Although there were some language and communication problems, and it was a bit difficult to start a discussion, the students seemed taken aback when Irene explained the evictions and their consequences. With a short clip, she could give us a little understanding of the country-wide demonstration movements. Interestingly for us, the students could not imagine such demonstrations in their own country, as they regarded the Slovak population as too apathetic. By the end of the first session, we came to talk about EVS in general, we were asked about our personal motivations and why we came just to Slovakia – so far most young Slovak people were quite surprised why we chose this country .

DSC02733In the second session, I gave my presentation on ‘Parental leave in Austria’ – had I known that I would talk only in front of a university class, I might have chosen another topic So I absolutely understood that for young students my presentation was a bit hard to feel connected to. One of the things that positively surprised us from this experience was the fact that they dedicated a whole festival to families. We got the impression that for people in Slovakia family values are a very important part of their lives.

Miriam.

///

Po viac ako týždni zvykania si na nový domov sme naše dobrovoľnícke aktivity odštartovali dvoma krátkymi prezentáciami v rámci festivalu „rodinných záležitostí“ 9 dní o tom. V dvoch blokoch sme mali študentom sociálnej práce na vysokej škole porozprávať o témach, ktoré sa týkajú rodiny a našej krajiny. V prvom bloku mala Irene prezentáciu s názvom „Ekonomická kríza v Španielsku a jej vplyv na sociálne zraniteľné rodiny“, čím nám ponúkla pohľad zvnútra krajiny, ktorý sa zvyčajne nedostane za hranice.

Hoci bolo kvôli jazykovej bariére trochu náročné rozprúdiť diskusiu, zdalo sa, že keď Irene hovorila o probléme násilného vysťahovania a jeho dôsledkov, študenti boli skutočne zarazení. Vďaka krátkemu klipu sme si mohli lepšie predstaviť demonštrácie, ktoré sa odohrávajú na celom území. Študenti si prekvapivo nevedeli predstaviť podobné demonštrácie vo vlastnej krajine, keďže slovenské obyvateľstvo považujú za príliš ľahostajné. Ku koncu prvého bloku sme sa dostali aj k rozprávaniu o EDS. Študenti sa pýtali, čo nás motivovalo, aby sme sa zapojili do tohto programu, a prečo sme si vybrali Slovensko – doteraz bola väčšina mladých Slovákov prekvapená, že sme sa rozhodli práve pre túto krajinu.

V druhom bloku som mala prezentáciu na tému „Rodičovská dovolenka v Rakúsku“. Keby som bola vedela, že budem hovoriť k študentom na vysokej škole, možno by som si bola vybrala inú tému. A tak úplne chápem, že pre mladé publikum bolo trochu náročné vcítiť sa do tejto problematiky. Na tomto festivale nás príjemne prekvapilo, že sa celý niesol v duchu rodiny. Uvedomili sme si, že pre ľudí na Slovensku sú rodinné hodnoty veľmi dôležitou súčasťou života.

Miriam

Preklad: Jana Jašková, Stanislava Dengová