Skúsenosť z Európskej dobrovoľníckej služby (Drážďany, Nemecko)

Som Katarína, rodáčka z Banskej Bystrice. Po skončení magisterského štúdia som chcela nazbierať ešte zopár skúseností do života, skôr ako začnem pracovať. Skúsiť život v inej krajine, zlepšiť si svoje jazykové znalosti a v neposlednom rade získať aj pracovné skúsenosti, ktoré by mi mohli pomôcť v budúcnosti pri hľadaní práce. Európska dobrovoľnícka služba (EDS) mi ponúkala všetky tieto výhody, a preto som sa rozhodla vyskúšať ju.

V mojom prípade trvala dobrovoľnícka služba 12 mesiacov (október 2012 – september 2013) a vykonávala som ju v jednom z najkrajších nemeckých miest – v Drážďanoch, v organizácii Kultur Aktiv e.V. Táto organizácia sa zaoberá hlavne medzinárodnou spoluprácou v oblasti kultúry a mládežníckej výmeny, pričom sa špecializuje na partnerstvo Nemecka s krajinami východnej a strednej Európy.

Projekt, na ktorom som pracovala sa volal „ARTministration“ a v rámci neho som si vyskúšala viacero aktivít. Podporovala som spolupracovníkov pri rôznych podujatiach, ktoré boli organizované mojou hostiteľskou organizáciou (koncerty, festivaly, výstavy a pod.). V rámci samostatnej práce som mala dve prednášky. Prvú k téme Slovensko a druhú o mimovládnych organizáciách v Banskej Bystrici. Pomáhala som tiež pri preklade internetovej stránky organizácie. Extra som sa zúčastnila dvoch seminárov, ktoré trvali týždeň. Prvý bol venovaný práci s kamerou a vytváraním krátkych videí a druhý sa venoval vytváraniu blogu, kde sme si vyskúšali aj prácu v rádiu.

interview v radiu

Pri interview v Colorádiu v Drážďanoch

Zhodnotiť EDS-ku ako celok nie je jednoduché. Projekt mal aj svoje výhody aj nevýhody. V každom prípade som sa počas tohto jedného roku naučila veľmi veľa nových vecí. Pozitívne boli pre mňa predovšetkým nasledovné body a aktivity: Drážďany ako moje hosťujúce mesto; spolubývajúci v byte; noví kamaráti; jazykové kurzy; extra semináre (video, blog). Pozitívne EDS-ka ovplyvnila aj moju osobnosť. Celkovo ma posilnila. Spoznala som nemeckú mentalitu a vďaka práci v medzinárodnom tíme sa rozšírila aj moja interkultúrna dimenzia. Skôr negatívne vidím moje zapojenie sa do projektov. Tu sa bohužiaľ nesplnili moje očakávania, pretože som si myslela, že sa naučím viac o projektovom manažmente. Ťažké bolo aj to, že som bola pomerne často chorá. A bola som sama. Ale na druhej strane aj to človeka posilní a zistí, že aj ťažké obdobie sa dá zvládnuť.

Európska dobrovoľnícka služba predstavuje pre mladých ľudí jedinečnú možnosť, kde sa môžu naučiť a spoznať veľa nového a dôležitého pre ich budúcnosť. Môžu skúsiť život v inej krajine, učiť sa cudzí jazyk. Takýto zahraničný pobyt pomáha tiež pre rozvoj/ poprípade posilnenie osobnosti. Získať tiež môžu  niektoré dôležité zručnosti, ktoré môžu pomôcť pri hľadaní práce v budúcnosti. EDS by som určite odporučila pre každého mladého človeka. Je to úžasná skúsenosť J Každý si z nej vezme niečo iné. Preto je tak jedinečná a ja na tento jeden rok určíte nikdy nezabudnem, lebo mi dal veľa!

Počas seminára v Berlíne

Počas seminára v Berlíne