The Literary Evenings of Banská Bystrica // Literárne večery v Banskej Bystrici

DSC_0027 (1)The 11th of February I had the pleasure to see how the first meeting of my personal project took place. As a part of our Voluntary Service, we have the option to develop an activity on our own. If you are either doing an EVS somewhere or considering it, I strongly recommend you to take this chance, for it’s a perfect oportunity to focus on what it interests you the most and create something valuable out of it. 

The first time I heard there were some attempts to create a poetry club in Banská Bystrica a few years ago that didn’t come to a good end, I felt that this was a topic worth considering. Literature is being this last four years my field of study and I hope it will be a big part of my future career path, so trying to use this experience as a way of working on that sounded like a very good idea.

I had heard of some literary clubs and their dinamics before but, unfortunately, I never came across one that was trying to encourage the personal choice of the participant. What I really wanted to create was, rather than a formal literary club, a comfortable place in which people could feel free to share this kind of pieces you are lucky enough to encounter some particular times in your life. These texts that make you stop and force you to re-read, re-read and re-read until the words themselves stop making sense in order to become a part of your thinking. Although after some considerations, I realised that it was no sense to put any boundaries when it came to sharing what it moves us, so I decided that even if the title would still remain as ‘The Literary Evening’ since my first idea was to focus it on literature, the event will be open to any kind of art (let’s understand the term in a broad sense) that our visitors would feel like bringing.

DSC_0005With this in mind, I organised the first Literary Evening two weeks ago. It was a real pleasure to see how people react with such an energy and interest to something you feel so passionate about. The event overcame my expectations and showed me how different personalities and cultures react to the same stimulation. The next one will take place tomorrow in the conference room of our office: centrum vol’neho času and I can positively say that I am looking forward to it.

If you, loyal reader, have any interest in this event, please consult the facebook page for upcoming events and news:

http://www.facebook.com/literaryeveningsbb

Or visit the blog I am maintaining with all the presented pieces and articles/personal reflections about them:

http://literaryeveningsbb.wordpress.com

Irene.

///

11. februára sa uskutočnilo prvé stretnutie môjho vlastného projektu, čo mi urobilo veľkú radosť. Vytvoriť projekt z vlastnej iniciatívy je jednou z možností Európskej dobrovoľníckej služby. Ak ste, alebo ak zvažujete stať sa, dobrovoľníkom v rámci tohto projektu, vrelo vám odporúčam túto šancu využiť. Je to skvelá príležitosť zamerať sa na to, čo vás najviac zaujíma a vytvoriť niečo hodnotné.

Pred niekoľkými rokmi bolo v Banskej Bystrici zopár pokusov vytvoriť poetický klub. Zakaždým však neúspešných. Hneď, ako som sa o tom dopočula, cítila som, že ide o myšlienku hodnú zváženia. Posledné štyri roky som študovala literatúru a dúfam, že bude do veľkej miery spojená aj s mojou budúcou kariérou. Stavať na takejto skúsenosti som preto vnímala ako veľmi dobrý nápad.

Stretla som sa už s rôznymi literárnymi klubmi s rozličnou dynamikou. Nikdy som však, nanešťastie, nenarazila na taký, kde by si dielo mohol vybrať účastník sám. Namiesto formálnych literárnych stretnutí bolo preto mojím cieľom vytvoriť priestor, kde by sa ľudia mohli slobodne porozprávať o dielach, ktoré ich oslovili v určitom období života. O dielach, ktoré prinútia človeka zastaviť sa a čítať určitú pasáž znova a znova a znova, až kým samotné slová neprestanú dávať zmysel a nestanú sa súčasťou myslenia. Uvedomila som si, že ak máme hovoriť o tom, čo sa nás dotklo, nemá zmysel sa obmedzovať. Síce som sa spočiatku chcela zamerať na literatúru a názov projektu naďalej ostáva „Literárne večery“, rozhodla som sa, že tieto stretnutie budú otvorené pre akýkoľvek druh umenia, o ktorý sa účastníci budú chcieť podeliť (zoberme umenie v širšom zmysle slova).

V tomto duchu som pred dvoma týždňami zorganizovala prvý literárny večer. Bolo úžasné sledovať, ako ľudia rôznych pováh a kultúr reagujú na rovnaký podnet. Vášnivo sa zaujímajú o niečo, pre čo ste zapálení vy sami. Tento večer prekonal moje očakávania. Najbližšie stretnutie sa uskutoční už zajtra v konferenčnej miestnosti Centra voľného času a môžem povedať, že sa naň už veľmi teším.

Oddaný čitateľ, ak máš záujem zúčastniť sa literárneho večera, navštív facebookovú stránku, kde nájdeš všetky potrebné informácie:

http://www.facebook.com/literaryeveningsbb,

alebo navštív blog, kde zverejňujem všetky diela a postrehy odprezentované počas jednotlivých literárnych večerov:

http://literaryeveningsbb.wordpress.com.

Irene

Preklad: Jana Jašková, Stanislava Dengová

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s