Slatinka // Slatinka

Yesterday we had the opportunity of visiting another EVS organization focused on ecological matters, which greatly interested both of us:  Slatinka. After a nice encounter with one of their coordinators and her lovely two-years-old daughter, we could get to visit some areas in which their workers and volunteers helped to improve. 

The first of them was the park Ľudovíta Štúra, the place where Slatinka takes the responsibility of the state of the vegetation and the creation of some information posts. In relation to this, we must say how shocked we felt when we were told that after two months people destroyed or ripped off those posts, leaving the area now with no information whatsoever about its flora and fauna.

Afterwards, we could presence a children lecture in the shape of a little performance about the importance of preserving the park Ľudovíta Štúra as a part of Zvolen’s nature. Although this enterprise is having troubles since the government and some other organizations have different opinions about the future of this park. It seems difficult to combine the ecological and economical point of view, which might be the reason why the negotiations have been lasting for, we believe, over fifteen years now.

Google images: http://zvolenskepodujatia.files.wordpress. com/2013/06/mdd-2013-park-zvolen.jpg

Google images: http://zvolenskepodujatia.files.wordpress.
com/2013/06/mdd-2013-park-zvolen.jpg

With renewed energies, we headed for the dog shelter where once a week the volunteers walk some of the dogs in there. It was a sad and nevertheless profitable experience that won’t be easily removed from our minds. To see that some of this animals don’t even get outside their cage once a week is a tough fact. Even so, we were more than happy to help and we think this one is a very useful EVS activity for the community.

Irene and Miriam.

///

Včera sme navštívili ďalšie EDS združenie, Slatinka, ktoré sa zaoberá ekologickými otázkami. Táto téma nás obe zaujíma. Najprv sme sa zoznámili s jednou z milých koordinátoriek projektu a jej rozkošnou dvojročnou dcérou. Potom nás už čakala vychádzka na miesta, ktoré upravovali zamestnanci združenia a dobrovoľníci.

Najprv sme navštívili Park Ľudovíta Štúra. Slatinka sa v ňom stará o zeleň a rozostavila v ňom informačné panely. Nepríjemne nás však prekvapilo, keď nám členovia združenia povedali, že už po dvoch mesiacoch ľudia panely buď poškodili, alebo vytrhli, takže sa už žiadny návštevník nedozvie, aká sa v oblasti nachádza fauna a flóra.

Ďalším bodom programu bola prednáška pre deti vo forme divadelného predstavenia o význame zachovania Parku Ľudovíta Štúra, pretože tvorí súčasť zvolenskej prírody. Slatinka však musí prekonávať prekážky, keďže vláda a iné organizácie majú odlišnú predstavu o budúcnosti parku. Zladiť ekologické a ekonomické záujmy nie je jednoduché a to je zrejme dôvod, prečo rokovania trvajú už viac ako 15 rokov.

Oddýchnuté sme sa vybrali do psieho útulku. Raz týždenne doň chodia dobrovoľníci venčiť psy. Bola to pre nás smutná, ale napriek tomu hodnotná skúsenosť a na útulok určite tak rýchlo nezabudneme. Niektoré zvieratá to majú ťažké, von sa nedostanú ani raz za týždeň. Ale aj tak sme veľmi rady pomohli. Myslíme si, že venčenie v rámci EDS je pre miestnu komunitu veľmi užitočnou aktivitou.

Irene a Miriam

Preklad: Stanislava Dengová, Jana Jašková

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s