HERE NEW EVS PROJECT STARTED WITH NEW VOLUNTEERS // TU ZAČAL NOVÝ PROJEKT EDS S NOVÝMI DOBROVOĽNÍČKAMI

One thought on “HERE NEW EVS PROJECT STARTED WITH NEW VOLUNTEERS // TU ZAČAL NOVÝ PROJEKT EDS S NOVÝMI DOBROVOĽNÍČKAMI

  1. We have decided to clearly mark the boundary between two EVS projects and also between the blog posts made by the previous and the current volunteers. So, the boundary is here and the border date is 1 October 2013. /// Rozhodli sme sa jasne označiť hranicu medzi dvoma projektami EDS a taktiež medzi príspevkymi na blog napísanými predošlými a aktuálnymi dobrovoľníkmi. Takže, tá hranica je tu a deliacim termínom je 1.október 2013.

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s