Slovak is a hard language! // Slovenčina je ťažký jazyk!

As our readers already know, like all the foreigners living in Slovakia, everyday we fight to manage to communicate in Slovak, to understand what is being said and not to sound too ridiculous when we speak, even though I’m not sure we make it 🙂

As I often try to explain when I speak to Slovaks about their language, the thing is that Slovak is extremely hard, especially for people whose native language is not Slavic. If you don’t believe me, read this interesting and funny article (in Slovak) written by a Spanish-speaking person who has been living in Slovakia for 20 years, but still has to lead a daily battle to properly communicate in Slovak.

Being Italian my mother tongue and not knowing any other Slavic language, for me, the main difficulties are cases, but I also find it hard to memorise long words which, in my view, are always lacking vowels 🙂 Another difficulty is in the pronunciation of h and ch, which I very often mix up, just as si and sa: pamätať si or pamätať sa? rozhodnuť si or rozhodnuť sa? This is the question!

Emanuela

///

Naši čitatelia už určite vedia, že sa, rovnako ako väčšina cudzincov na Slovensku, každý deň  krvopotne snažíme dorozumieť po slovensky. Usilujeme sa pochopiť, o čom je reč a neznieť príliš hlúpo, keď rozprávame, hoci si nie som istá, či sa nám to darí :D.

Keď sa so Slovákmi rozprávam o ich materinskom jazyku, často sa im snažím vysvetliť, že slovenčina je neuveriteľne ťažká, najmä pre tých, ktorých materčinou nie je slovanský jazyk. Ak mi neveríte, prečítajte si tento zaujímavý a zábavný článok (po slovensky). Autorovým materinským jazykom je španielčina. Na Slovensku žije už 20 rokov a napriek tomu každý deň prekonáva prekážky, aby mohol správne komunikovať v slovenčine.

Keďže som Talianka a nehovorím žiadnym slovanským jazykom, najťažšie sú pre mňa pády, ale aj dlhé slová, ktoré si neviem zapamätať. Podľa mňa v nich jednoducho chýbajú samohlásky :D. A to už ani nehovorím o vyslovovaní spoluhlások h a ch, ktoré si často pletiem, rovnako ako si a sa: pamätať si či pamätať sa, rozhodnúť si alebo rozhodnúť sa? To je otázka!

Emanuela

Preklad: Stanislava Dengová, Jana Jašková

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s