Join our team – Pripojte sa k nášmu tímu

  • Do you have some free time?
  • Would you like to do something new and different?
  • Are you interested to do common activities with international volunteers in your hometown?
  • Do you want to improve your English skills?
  • Do you want to learn new things and gain experience apart from the one at school or the university?
  • Or you just want to have fun?

  So, we have an offer for you – join our team 🙂

  For the upcoming year have planned quite a lot of interesting activities, such as – taking care of the web-site, organizing movie nights, street campaigns and many other different youth initiatives. All of them are open to everybody, so you, the youngsters from Banská Bystrica or the region, are very welcome to volunteer with us.

  If you or some of your friends are interested in participating in preparation of such activity, do not hesitate to contact us!

  Looking forward to seeing you!
  Dan, Manu, Vessy, Andy

Source of the image: http://www.123rf.com

 • Máte trochu voľného času?
 • Chceli by ste robiť niečo nové iné?
 • Zaujímalo by vás robiť aktivity spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi vo vašom domácom meste?
 • Chceli by ste si zlepšiť svoju angličtinu?
 • Chcete sa naučiť nové veci a získať iné skúsenosti, než tie zo školy alebo univerzity?
 • Alebo sa chcete len baviť?

Tak potom máme pre vás ponuku – pripojte sa k nášmu tímu 🙂

Na tento rok plánujeme pomerne veľa zaujímavých aktivít, ako napr. údržba webovej stránky, organizovanie filmových večerov, pouličné kampane a veľa rôznych iných mládežníckych iniciatív. Všetky sú otvorené pre každého, takže vy, mladí ľudia z Banskej Bystrice alebo z regiónu, ste veľmi vítaní spolupracovať s nami na týchto dobrovoľníckych aktivitách.

Ak máte vy, alebo niekto z vašich priateľov záujem zapojiť sa do prípravy takejto aktivity, neváhajte nás kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie!
Dan, Manu, Vessy, Andy

 

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s