4 December 2012: AIDS awareness event

“SPREAD THE INFO. SAVE A LIFE”

AIDS awareness event organized by EVS volunteersFlyer Aids Hiv 04/12

When: Tuesday, 4th of December, 18:00
Where: Divadlo z pasáže (Lazovná street 21, Banská Bystrica)

The World AIDS Day is slowly but surely approaching and the preparation of our AIDS awareness event is on a full swing. Since our aim is to be as much informative and useful as possible, we have prepared something special for the meeting J

  • We have invited a doctor, who is specialised in this field. Her name is MUDr. Mária Vachalíková and she is an infectologist directly working with HIV positive people. She will share some of her experience, participate in the discussion and answer questions concerning HIV and AIDS.
  • For those of us who do not speak Slovak or English, there is great news: we will have an interpreter at the event, who will help with the communication during the presentations or discussions. (We would like to express our special thanks to Prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť FHV UMB, who gave us this opportunity for free).

Also, for those who are interested, here is the provisional program of the event. The sub-topics we would like to cover are as follows:

  • What is HIV and what is AIDS – some more practical information about the virus and the syndrome, the ways of transmission, the symptoms and related testing;
  • How HIV cannot be transmitted (or know the “enemy” to defeat it) – details about the safe ways to work, study and live with a HIV-positive person;
  • Discussion about the stigma over people, living with HIV and their rights to be fully part of the society.

Have a wonderful day and hope to see all of you on Tuesday, 4th of December at 18:00 in the building of Divadlo z pasáže (Lazovná street 21, Banská Bystrica)

ŠÍRME INFORMÁCIE. ZACHRÁŇME ŽIVOT

Podujatie proti AIDS, organizované dobrovoľníkmi EDS

flyer AIDS_sk

Kedy: utorok 4. decembra 2012, 18:00
Kde: Divadlo z pasáže (Lazovná 21, Banská Bystrica)

Svetový deň boja proti AIDS sa pomaly ale isto približuje a príprava nášho podujatia proti AIDS je v plnom prúde. Aby naše podujatie bolo čo najkvalitnejšie pokiaľ ide o informácie a užitočnosť, pripravili sme pár “špecialít”.

  • Pozvali sme lekárku, ktorá sa špecializuje na túto oblasť. Je to MUDr. Mária Vachalíková, ktorá je infektologičkou a priamo pracuje s HIV-pozitívnymi ľuďmi. Bude s nami zdieľať svoje skúsenosti, zúčastní sa na diskusii a bude odpovedať na otázky súvisiace s HIV a AIDS.
  • Pre tých z nás, ktorí nehovoria slovensky alebo anglicky máme skvelú správu – na akcii bude tlmočník, ktorý nám bude pomáhať pri komunikácii počas prezentácií a diskusií. (Chceme zvlášť poďakovať Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FHV UMB, ktorá nám poskytla tlmočníka bezplatne).

Taktiež, pre všetkých ktorých to zaujíma, tu je predbežný program podujatia. Témy, ktoré chceme podujatím pokryť, zahŕňajú:

  • Čo je to HIV a čo je to AIDS – viac praktických informácií o víruse a syndrome, spôsoby jeho šírenia, symptómy a s tým súvisiace testy;
  • Ako sa HIV nemôže šíriť (alebo poznaj “nepriateľa” ak ho chceš poraziť) – podrobnosti o bezpečných spôsoboch práce, študovania a spolužitia s HIV-pozitívnym človekom;
  • Diskusia o stigme súvisiacej s ľuďmi žijúcimi s HIV a ich právom byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.

Majte krásny deň a veríme že sa všetci uvidíme v utorok 4. decembra o 18:00 v budove Divadla z pasáže (Lazovná 21, Banská Bystrica).

Advertisements

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s