1 December 2012 – World Day against HIV/AIDS

1 December 2012 – World Day against HIV/AIDS

The 1st of December is the World Day against HIV/AIDS, an opportunity to raise awareness about the status of the pandemic and encourage progress in HIV/AIDS prevention. People and communities around the world dedicate the day to activities and events to cherish the memories of those who battled with the disease, to celebrate progress achieved in the global response to HIV and to promote prevention.

Since we attach a lot of importance to the topic, we are preparing a special event for this occasion. To have some more information stay in touch!

1. december 2012 – Svetový deň boja proti HIV/AIDS

1. december je svetovým dňom boja proti HIV/AIDS a zároveň príležitosťou zvýšiť povedomie o stave pandémie, ako aj podporiť pokrok v prevencii HIV/AIDS. Ľudia a komunity po celom svete venujú tento deň aktivitám a podujatiam na pamiatku tých, ktorí s chorobou bojovali, oslavujú pokrok dosiahnutý v rámci celosvetového boja proti HIV, ale aj poukazujú na dôležitosť prevencie.

Nakoľko považujeme túto tému za veľmi dôležitú, pripravujeme pri tejto príležitosti špeciálne podujatie. Pre ďalšie informácie zostaňte s nami v kontakte!

Advertisements

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s