Hello! Ciao! Здравейте!

Hello and welcome to our blog, from Daniel, Emanuela and Vesselina. We are volunteers taking part in a European Voluntary Service project with CVČ-Junior in Banská Bystrica, Slovakia. This page will be maintained by us, and we hope to share personal experiences and opinions from our adventures in this country until July 2013.

CVČ-Junior works with young people in the Banská Bystrica region and during our time here, we will be engaged in a number of activities. These include, among others:

  • Conversation classes in local schools and a local community center
  • Organising activities at Divadlo z Pasáže, a community-based theatre that works with people with mental disabilities
  • Visiting a Special School in Sásová
  • Presentations to young people in the Banská Bystrica region about EVS and other subjects.

In addition to our volunteering, we hope to have many exciting experiences in Slovakia, and we’re looking forward to telling you all about them.

Next, each of us would like to tell you a little about ourselves:

Daniel: I’m 22 years old and come from the UK. I finished studying at university last year and have always wanted to travel. Volunteering in another country felt like a natural choice to me as it has allowed me to fulfill a dream of mine, while allowing me to take part in a form of work where I feel I can have a positive effect on people’s lives.

Emanuela: I’m 26 and I’m an interpreter and translator in Italian, English and French. My biggest passions are foreign languages and cultures, that’s why 3 years ago I started studying Slovak. I decided to apply to EVS because I wanted to have a completely different experience that would have a positive impact on other people’s lives (and on my own of course!).

Vesselina: I am 23 years old and I don’t come from the UK or Italy. I am BULGARIAN!!! (It has surprised me how many people here know where this is ;). Since 2006, I have always wanted to participate on an EVS project, but I had to finish my studies first. Finally, in 2012, I had my opportunity and I took it, so here I am!

*********************************************************************************

Ahojte a vitajte na našom blogu od Daniela, Emanuely a Vesseliny. Sme dobrovoľníci v projekte Európskej dobrovoľníckej služby v CVČ-JUNIOR v Banskej Bystrici, na Slovensku. Budeme sami aktualizovať tieto stránky a chceme na nich zdieľať svoje osobné skúsenosti a postrehy z našich dobrodružstiev v tejto krajine do júla 2013.

CVČ-JUNIOR pracuje s mladými ľuďmi v regióne a počas nášho pobytu sa budeme zapájať do množstva aktivít. Medzi inými to budú:

  • Konverzačné hodiny v miestnych školách a komunitnom centre
  • Organizovanie aktivít v Divadle z pasáže – komunitnom divadle, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím
  • Aktivity v Špeciálnej škole Sásová
  • Prezentácie pre mladých ľudí v regióne Banskej Bystrice, o EDS a iných témach.

Okrem nášho pôsobenia ako dobrovoľníci, veríme že budeme mať na Slovensku mnoho vzrušujúcich skúseností a tešíme sa, že vám o nich povieme.

Teraz vám však povieme niečo o sebe:

DanielMám 22 rokov a pochádzam zo Spojeného Kráľovstva (UK). Minulý rok som doštudoval a vždy som chcel cestovať. Dobrovoľnícka práca v inej krajine mi pripadala ako prirodzená cesta, keďže mi umožnila splniť si sen a zároveň sa podieľať na práci, ktorou môžem pozitívne ovplyvniť životy iných ľudí.

Emanuela: Mám 26 rokov a som tlmočníčka a prekladateľka do taliančiny, angličtiny a francúzštiny. Mojou najväčšou vášňou sú cudzie jazyky a kultúry a aj preto som pred tromi rokmi začala študovať slovenčinu. Rozhodla som sa uchádzať sa o EDS, lebo som chcela získať úplne iné skúsenosti, ktoré by mali pozitívny dopad na životy iných ľudí (a samozrejme aj na ten môj !).

Vesselina: Mám 23 rokov a nepochádzam zo Spojeného Kráľovstva ani z Talianska. Som BULHARKA!!! (Prekvapilo ma koľko ľudí tu vie, kde to je  ) Od roku 2006 som vždy chcela ísť na projekt EDS, ale najprv som musela doštudovať. Nakoniec sa mi táto príležitosť naskytla v roku 2012 a ja som sa jej chopila, takže som tu!

Advertisements

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s